Referitor la solicitarea Ministerului Educației nr. 15392/CM/29.10.2021, înregistrată la UMFVBT cu nr. 21341/01.11.2021, vă comunicăm, în tabelul de mai jos, informațiile privind personalul titular vaccinat raportat la numărul total de personal sunt prezentate în tabelul de mai jos.

 

Număr total angajați personal didactic Număr cadre didactice (titulare și asociate) Număr total angajați personal didactic auxiliar și nedidactic Număr personal didactic auxiliar și nedidactic
Vaccinate Nevaccinate Vaccinate Nevaccinate
849 783
(92.22%)
66
(7.77%)
369 256
(69.37%)
113
(30.62%)

 

Prorector didactic,
Prof. Univ. Dr. Daniel Florin Lighezan

 

Rector,
Prof. Univ. Dr. Octavian Marius Crețu