Ministerul Educaţiei, prin Agenţia de Credite şi Burse de Studii (www.roburse.ro), anunţă lansarea concursurilor naţionale pentru acordarea burselor de studii sau cercetare în străinătate, oferite de alte state în baza documentelor de colaborare bilaterală sau în mod unilateral, pentru anul universitar 2022/2023.

Bursele sunt oferite elevilor, studenților, cadrelor didactice sau cercetătorilor pentru a urma in strainatate:

  • studii universitare de licenţă / de masterat / de doctorat;
  • stagii de cercetare / specializare (cu durata de 3 – 10 luni);
  • cursuri de vară.

Persoanele care doresc să obţină o bursă de studii în străinătate oferită de Ministerul Educaţiei, prin Agenția de Credite și Burse de Studii, trebuie să participe la concursurile naţionale pentru acordarea burselor de studii în străinătate.

Informații privind ofertele pentru anul universitar 2022/2023 (condiții de eligibilitate, termene limită de transmitere a dosarelor, numărul și tipul burselor oferite etc.) se găsesc în Comunicatele de presă afișate pe site-ul www.roburse.ro, la secțiunea Burse de studii / Acord bilateral.

📲 Oferte Burse


 

Informatii legate de bursele oferite de Ministerul Educatiei Nationale se gasesc pe site-ul ministerului www.edu.ro!

 

Anexa I

Anexa II

METODOLOGIA PRIVIND ACORDAREA BURSELOR DE STUDIU DE CĂTRE MINISTERUL EDUCAŢIEI SI CERCETARII, ÎN BAZA OFERTEI STATULUI ROMÂN, PENTRU CETĂŢENI DIN STATE TERŢE, CU REZULTATE ACADEMICE ȘI ȘTIINȚIFICE DEOSEBITE (CU EXCEPȚIA ROMÂNILOR DE PRETUTINDENI ȘI A CETĂȚENILOR ROMÂNI CU DOMICILIUL STABIL ÎN STRĂINATATE) ÎN CADRUL UNIVERSITĂȚII DE MEDICINĂ ȘI FARMACIE „VICTOR BABEȘ” DIN TIMIȘOARA