Vă informăm că în Monitorul Oficial al României, Partea I, la data de 29.04.2024 a fost publicată Hotărârea Guvernului nr. 412/2024 privind aprobarea Nomenclatorului domeniilor și al specializărilor/programelor de studii universitare și a structurii instituțiilor de învățământ superior pentru anul universitar 2024—2025 prin care a fost aprobată înființarea Facultății de Asistență Medicală în cadrul Universității de Medicină și Farmacie „Victor Babeș” din Timișoara.

Conform HG nr. 412/2024, Facultatea de Asistență Medicală cuprinde următoarele specializări/programe de studii universitare de licență:
– Asistență medicală generală
– Asistență medicală generală (la Lugoj)
– Asistență medicală generală (Deva)
– Balneofiziokinetoterapie și recuperare
– Nutriție și dietetică

Informațiile aferente acestei facultăți sunt în curs de completare.