Începând cu anul universitar 2024-2025, conform HG nr. 412/2024, Facultatea de Asistență Medicală cuprinde următoarele specializări/programe de studii universitare de licență:
  • Asistență medicală generală
  • Asistență medicală generală (la Lugoj)
  • Asistență medicală generală (Deva)
  • Balneofiziokinetoterapie și recuperare
  • Nutriție și dietetică

FACULTATEA DE ASISTENȚĂ MEDICALĂ
PROGRAMUL DE STUDII UNIVERSITARE DE LICENȚĂ
ASISTENȚĂ MEDICALĂ GENERALĂ
DOMENIUL DE LICENȚĂ: SĂNĂTATE 

  • Program de studii acreditat, forma de învățământ: cu frecvență, cu durata studiilor de 4 ani, 240 de credite ECTS/SECT, locația geografică: Timișoara.

Mai multe informații puteți obține accesând site-ul universității: www.umft.ro, secțiunea Admitere.

FACULTATEA DE ASISTENȚĂ MEDICALĂ
PROGRAMUL DE STUDII UNIVERSITARE DE LICENȚĂ
ASISTENȚĂ MEDICALĂ GENERALĂ (LA LUGOJ)
DOMENIUL DE LICENȚĂ: SĂNĂTATE

  • Program de studii acreditat, forma de învățământ: cu frecvență, cu durata studiilor de 4 ani, 240 de credite ECTS/SECT.

Mai multe informații puteți obține accesând site-ul universității: www.umft.ro, secțiunea Admitere.

FACULTATEA DE ASISTENȚĂ MEDICALĂ
PROGRAMUL DE STUDII UNIVERSITARE DE LICENȚĂ
ASISTENȚĂ MEDICALĂ GENERALĂ (DEVA)
DOMENIUL DE LICENȚĂ: SĂNĂTATE

  • Program de studii cu durata studiilor de 4 ani, 240 de credite ECTS/SECT, forma de învățământ: cu frecvență, (AP).

Mai multe informații puteți obține accesând site-ul universității: www.umft.ro, secțiunea Admitere.

FACULTATEA DE ASISTENȚĂ MEDICALĂ
PROGRAMUL DE STUDII UNIVERSITARE DE LICENȚĂ
BALNEOFIZIOKINETOTERAPIE ȘI RECUPERARE 
DOMENIUL DE LICENȚĂ: SĂNĂTATE

  • Program de studii acreditat, forma de învățământ: cu frecvență, cu durata studiilor de 3 ani, 180 de credite ECTS/SECT.

Mai multe informații puteți obține accesând site-ul universității: www.umft.ro, secțiunea Admitere.

FACULTATEA DE ASISTENȚĂ MEDICALĂ
PROGRAMUL DE STUDII UNIVERSITARE DE LICENȚĂ
NUTRIȚIE ȘI DIETETICĂ
DOMENIUL DE LICENȚĂ: SĂNĂTATE

  • Program de studii acreditat, forma de învățământ: cu frecvență, cu durata studiilor de 3 ani, 180 de credite ECTS/SECT.

Mai multe informații puteți obține accesând site-ul universității: www.umft.ro, secțiunea Admitere.