Director, prof. univ. dr. Mihai Gafencu
📧 mgafencu@umft.ro

Misiune:

  • să coordoneze toate activitățile legate de programul Erasmus+
  • să semneze acordurile bilaterale Erasmus+
  • să întărească relațiile de cooperare bilaterală pe care universitatea le are deja cu parteneri Erasmus+
  • să caute în permanență noi universități partenere
  • să dezvolte și să sprijine parteneriatele deja existente cu universități și institute de cercetare prin utilizarea programului Erasmus+ International Credit Mobility (ICM)
  • să promoveze internaționalizarea personalului didactic și administrativ
  • să coopereze cu comisiile de echivalare de la nivelul facultăţilor în vederea echivalării rezultatelor obţinute pe perioada de mobilitate
  • să supravegheze menţinerea la zi a informaţiilor referitoare la programul Erasmus+, postate pe siteul universităţii şi la avizier
  • să promoveze imaginea universității prin colaborarea cu Departamentul de Marketing, Relații Publice și Consiliere