Director, prof. univ. dr. Adrian Neagu
📧 neagu@umft.ro

Misiune:

 • să întărească relațiile de cooperare pe care universitatea le are deja cu parteneri din țări Asia
 • să caute în permanență noi parteneri din țări Asia pentru proiecte de cooperare atât pe plan academic, cât și în domeniul cercetării
 • să coordoneze și să gestioneze încheierea de acorduri-cadru de cooperare între universitatea noastră și instituții din țări Asia
 • să coordoneze și să gestioneze schimburile de cadre didactice (”visiting professor”) între universitatea noastră și instituții din țări Asia
 • să coordoneze și să gestioneze activitățile destinate atragerii la studii a candidaților din țări Asia
 • să promoveze imaginea universității prin colaborarea cu Departamentul de Marketing, Relații Publice și Consiliere
 • să întărească relațiile de cooperare pe care universitatea le are deja cu parteneri din țările Magreb
 • să caute în permanență noi parteneri din țările Magreb pentru proiecte de cooperare atât pe plan academic, cât și în domeniul cercetării
 • să coordoneze și să gestioneze încheierea de acorduri-cadru de cooperare între universitatea noastră și instituții din țările Magreb
 • să coordoneze și să gestioneze schimburile de cadre didactice (”visiting professor”) între universitatea noastră și instituții din țările Magreb
 • să coordoneze și să gestioneze activitățile destinate atragerii la studii a candidaților din țările Magreb
 • să promoveze imaginea universității prin colaborarea cu Departamentul de Marketing, Relații Publice și Consiliere