Director, prof. univ. dr. Mihnea Munteanu
📧 mihneam1@gmail.com

Misiune:

  • să întărească relațiile de cooperare pe care universitatea le are deja cu parteneri din Uniunea Europeană, țări din Spațiul Economic European și Comunitatea Elvețiană
  • să caute în permanență noi parteneri din Uniunea Europeană, țări din Spațiul Economic European și Comunitatea Elvețiană pentru proiecte de cooperare atât pe plan academic, cât și în domeniul cercetării
  • să coordoneze și să gestioneze încheierea de acorduri-cadru de cooperare între universitatea noastră și instituții din Uniunea Europeană, țări din Spațiul Economic European și Comunitatea Elvețiană
  • să coordoneze și să gestioneze schimburile de cadre didactice (”visiting professor”) între universitatea noastră și instituții din Uniunea Europeană, țări din Spațiul Economic European și Comunitatea Elvețiană
  • să coordoneze și să gestioneze activitățile destinate atragerii la studii a candidaților din Uniunea Europeană, țări din Spațiul Economic European și Comunitatea Elvețiană
  • să promoveze imaginea universității prin colaborarea cu Departamentul de Marketing, Relații Publice și Consiliere