Precazările pentru anul universitar 2021-2022 se vor desfăşura on-line
în perioada 01-10.06.2021.

  1. Studenţii care locuiesc în cămine, vor completa link-ul de mai jos, ataşând toate documentele cerute în Formular.
  2. Studenţii care nu au locuit în cămin, în anul universitar 2020-2021 şi doresc cazare pentru anul universitar 2021-2022, vor completa urmatorul link de mai jos:
  3. Studenţii altor universităţi, care sunt rude de gradul I cu studenţii UMFVBT, vor trimite pe adresa de e-mail social@umft.ro într-un singur fişier pdf, următoarele documente: cerere tip(conform anexa 1), copie buletin si copie carnet student.