FACULTATEA DE FARMACIE
PROGRAMUL DE STUDII UNIVERSITARE DE LICENȚĂ:
FARMACIE (Admitere tip 2)
DOMENIUL DE STUDII: SĂNĂTATE

 • Program de studii acreditat, forma de învățământ: cu frecvență, cu durata studiilor de 5 ani, 300 de credite ECTS/SECT.
 • Admiterea se va desfășura sub forma unei probe scrise de verificare a cunoștințelor Test grilă de verificare a cunoștințelor, care cuprinde: – 50 de întrebări de Biologie (Manual 1, clasa a XI-a). Media finală de admitere este media aritmetică dintre nota aferentă testului grilă și media la bacalaureat. Accesând următorul link veți găsi informațiile complete referitor la proba de concurs și notare → https://www.umft.ro/wp-content/uploads/2022/01/Admitere_2022_Probele-de-concurs.pdf
 • Candidații au posibilitatea de a achiziționa cartea de Biologie – Teste pentru concursul de admitere la Facultățile de Farmacie și laprogramele de studii de Asistență medicală generală, Asistență medicală generală(Lugoj), Asistență medicală generală (Deva), Balneofiziokinetoterapie, Nutriție și dietetică, Tehnică dentară, Asistență de profilaxie stomatologică, Farmacie, Asistență de farmacie (Lugoj), Cosmetică medicală și tehnologia produsului cosmetic, ale UMF „Victor Babeş” din Timișoara, ediție revizuită în 2022 – 30 RON. Accesând următorul link veți găsi informațiile complete referitor la achiziționarea cărții de teste https://www.umft.ro/vanzare-teste-chimie-organica-admitere-umft-2022/
 • Media minimă de admitere nu poate fi mai mică de 5 (cinci).
 • Înscrierile se vor desfășura în perioada 04 iulie – 15 iulie 2022 ora 14,00.
 • Concursul de admitere se va desfășura în data de 22 iulie 2022.
 • Locuri disponibile: 50 locuri buget + 20 locuri la taxă.
 • Taxa de studiu: 8200 ron/an.
 • Competențe obținute în urma absolvirii:
  – Proiectarea, formularea, prepararea și condiționarea medicamentelor, suplimentelor alimentare, cosmeticelor și a altor produse pentru sănătate.
  – Depozitarea, conservarea, distribuția medicamentelor, suplimentelor alimentare, cosmeticelor și a altor produse pentru sănătate.
  – Eliberarea medicamentelor, suplimentelor alimentare, cosmeticelor și a altor produse pentru sănătate și asistență farmaceutică.
  – Analiza și controlul substanțelor, medicamentelor, suplimentelor alimentare, cosmeticelor și a altor produse pentru sănătate, analiza în laboratoare de biochimie, toxicologie și igiena mediului și alimentelor.
  – Managementul, marketingul și administrația în domeniul sănătății.
  – Consultanța și expertiza în domeniul medicamentelor, suplimentelor alimentare, cosmeticelor și a altor produse pentru sănătate.

Mai multe informații puteți obține accesând site-ul universității: www.umft.ro, secțiunea Admitere programe licență 2022.

FACULTATEA DE FARMACIE
PROGRAMUL DE STUDII UNIVERSITARE DE LICENȚĂ:
ASISTENȚĂ DE FARMACIE – LUGOJ (Admitere tip 2)
DOMENIUL DE STUDII: SĂNĂTATE

 • Program de studii cu autorizare de funcționare provizorie (AP), forma de învățământ: cu frecvență, cu durata studiilor de 3 ani, 180 de credite ECTS/SECT.
 • Admiterea se va desfășura sub forma unei probe scrise de verificare a cunoștințelor Test grilă de verificare a cunoștințelor, care cuprinde: – 50 de întrebări de Biologie (Manual 1, clasa a XI-a). Media finală de admitere este media aritmetică dintre nota aferentă testului grilă și media la bacalaureat. Accesând următorul link veți găsi informațiile complete referitor la proba de concurs și notare → https://www.umft.ro/wp-content/uploads/2022/01/Admitere_2022_Probele-de-concurs.pdf
 • Candidații au posibilitatea de a achiziționa cartea de Biologie – Teste pentru concursul de admitere la Facultățile de Farmacie și la programele de studii de Asistență medicală generală, Asistență medicală generală (Lugoj), Asistență medicală generală (Deva), Balneofiziokinetoterapie, Nutriție și dietetică, Tehnică dentară, Asistență de profilaxie stomatologică, Farmacie, Asistență de farmacie (Lugoj), Cosmetică medicală și tehnologia produsului cosmetic, ale UMF „Victor Babeş” din Timișoara, ediție revizuită în 2022 – 30 RON. Accesând următorul link veți găsi informațiile complete referitor la achiziționarea cărții de teste https://www.umft.ro/vanzare-teste-chimie-organica-admitere-umft-2022/
 • Media minimă de admitere nu poate fi mai mică de 5 (cinci). Înscrierile se vor desfășura în perioada 04 iulie – 15 iulie 2022 ora 14,00.
 • Concursul de admitere se va desfășura în data de 22 iulie 2022.
 • Locuri disponibile: 20 locuri buget + 10 locuri la taxă.
 • Taxa de studiu: 5500 ron/an.
 • Competențe obținute în urma absolvirii:
  – Depozitarea, conservarea și eliberarea medicamentelor OTC, suplimentelor alimentare, cosmeticelor și altor produse pentru sănătate în unități farmaceutice.
  – Participarea sub directa supraveghere a farmacistului, la elaborarea diverselor forme farmaceutice magistrale, oficinale și industriale.
  – Consilierea pacienților privind utilizarea medicamentelor OTC, suplimentelor alimentare, cosmeticelor și altor produse pentru sănătate.
  –  Desfășurarea de activități de educație pentru sănătate.
  –  Înființarea, organizarea și autoevaluarea activității în drogherie.
  – Participarea sub directa supraveghere a farmacistului, la analiza medicamentelor în laboratoarele de profil.

Mai multe informații puteți obține accesând site-ul universității: www.umft.ro, secțiunea Admitere programe licență 2022.

FACULTATEA DE FARMACIE
PROGRAMUL DE STUDII UNIVERSITARE DE LICENȚĂ:
COSMETICĂ MEDICALĂ ȘI TEHNOLOGIA PRODUSULUI COSMETIC (Admitere tip 2)
DOMENIUL DE STUDII: SĂNĂTATE

 • Program de studii cu autorizare de funcționare provizorie (AP), forma de învățământ: cu frecvență, cu durata studiilor de 3 ani, 180 de credite ECTS/SECT.
 • Admiterea se va desfășura sub forma unei probe scrise de verificare a cunoștințelor Test grilă de verificare a cunoștințelor, care cuprinde: – 50 de întrebări de Biologie (Manual 1, clasa a XI-a). Media finală de admitere este media aritmetică dintre nota aferentă testului grilă și media la bacalaureat. Accesând următorul link veți găsi informațiile complete referitor la proba de concurs și notare → https://www.umft.ro/wp-content/uploads/2022/01/Admitere_2022_Probele-de-concurs.pdf
 • Candidații au posibilitatea de a achiziționa cartea de Biologie – Teste pentru concursul de admitere la Facultățile de Farmacie și laprogramele de studii de Asistență medicală generală, Asistență medicală generală(Lugoj), Asistență medicală generală (Deva), Balneofiziokinetoterapie, Nutriție și dietetică, Tehnică dentară, Asistență de profilaxie stomatologică, Farmacie, Asistență de farmacie (Lugoj), Cosmetică medicală și tehnologia produsului cosmetic, ale UMF „Victor Babeş” din Timișoara, ediție revizuită în 2022 – 30 RON. Accesând următorul link veți găsi informațiile complete referitor la achiziționarea cărții de teste https://www.umft.ro/vanzare-teste-chimie-organica-admitere-umft-2022/
 • Media minimă de admitere nu poate fi mai mică de 5 (cinci). Înscrierile se vor desfășura în perioada 04 iulie – 15 iulie 2022 ora 14,00.
 • Concursul de admitere se va desfășura în data de 22 iulie 2022.
 • Locuri disponibile: 20 locuri buget + 20 locuri la taxă.
 • Taxa de studiu: 5500 ron/an.
 • Competențe obținute în urma absolvirii:
  – Conceperea, prepararea și condiționarea produselor cosmetice și dermatocosmetice
  –  Controlul calității și analiza produselor cosmetice și dermatocosmetice
  – Identificarea și stabilirea nevoilor de îngrijire a pielii, realizarea și aplicarea unui plan de îngrijire, aplicarea unui plan terapeutic
  – Consultanță și expertiză în aplicarea de tehnici și proceduri în domeniul cosmeticii, dermatocosmeticii și esteticii, etc.

Mai multe informații puteți obține accesând site-ul universității: www.umft.ro, secțiunea Admitere programe licență 2022.