FACULTATEA DE FARMACIE
PROGRAMUL DE STUDII UNIVERSITARE DE LICENȚĂ:
FARMACIE
DOMENIUL DE STUDII: SĂNĂTATE

 • Program de studii acreditat, forma de învățământ: cu frecvență, cu durata studiilor de 5 ani, 300 de credite ECTS/SECT.
 • Admiterea se va desfășura sub forma unui test grilă de verificare a cunoștințelor, care cuprinde: – 40 de întrebări de Botanică sau Biologie (clasa a XI-a), la alegere – 40 puncte, 10 întrebări de Chimie organică (clasa a X-a și a XI-a) – 10 puncte și 5,56 puncte din oficiu (pentru prezență). Punctajul final se face prin însumarea punctelor obținute la fiecare probă, la care se adaugă punctele din oficiu (pentru prezență). Punctajul final se transformă în notă finală (media de admitere) prin înmulțire cu 0,18 (se iau în considerare primele două zecimale, fără a se rotunji). Media minimă de admitere nu poate fi mai mică de 5 (cinci).
 • Înscrierile se vor desfășura în perioada 28 iunie – 16 iulie 2021.
 • Concursul de admitere se va desfășura în data de 25 iulie 2021.
 • Locuri disponibile: 50 locuri buget + 20 locuri la taxă.
 • Taxa de studiu: 5500 ron/an.
 • Competențe obținute în urma absolvirii:
 • Proiectarea, formularea, prepararea și condiționarea medicamentelor, suplimentelor alimentare, cosmeticelor și a altor produse pentru sănătate.
 • Depozitarea, conservarea, distribuția medicamentelor, suplimentelor alimentare, cosmeticelor și a altor produse pentru sănătate.
 • Eliberarea medicamentelor, suplimentelor alimentare, cosmeticelor și a altor produse pentru sănătate și asistență farmaceutică.
 • Analiza și controlul substanțelor, medicamentelor, suplimentelor alimentare, cosmeticelor și a altor produse pentru sănătate, analiza în laboratoare de biochimie, toxicologie și igiena mediului și alimentelor.
 • Managementul, marketingul și administrația în domeniul sănătății.
 • Consultanța și expertiza în domeniul medicamentelor, suplimentelor alimentare, cosmeticelor și a altor produse pentru sănătate.

Mai multe informații puteți obține accesând site-ul universității: www.umft.ro, secțiunea admitere 2021.

FACULTATEA DE FARMACIE
PROGRAMUL DE STUDII UNIVERSITARE DE LICENȚĂ:
ASISTENȚĂ DE FARMACIE – LUGOJ
DOMENIUL DE STUDII: SĂNĂTATE

 • Program de studii cu autorizare de funcționare provizorie (AP), forma de învățământ: cu frecvență, cu durata studiilor de 3 ani, 180 de credite ECTS/SECT.
 • Admiterea se va desfășura sub forma unei probe scrise de verificare a cunoștințelor Test grilă de verificare a cunoștințelor, care cuprinde: – 30 de întrebări de Botanică (clasa a IX-a) – 50 puncte, reprezentând 50% din nota finală. Media concursului de admitere se va calcula astfel: media aritmetică dintre nota de la testul grilă și media de la examenul de bacalaureat.
 • Media minimă de admitere nu poate fi mai mică de 5 (cinci). Înscrierile se vor desfășura în perioada 28 iunie – 16 iulie 2021.
 • Concursul de admitere se va desfășura în data de 23 iulie 2021.
 • Locuri disponibile: 20 locuri buget + 10 locuri la taxă.
 • Taxa de studiu: 5500 ron/an.
 • Competențe obținute în urma absolvirii:
 • Depozitarea, conservarea și eliberarea medicamentelor OTC, suplimentelor alimentare, cosmeticelor și altor produse pentru sănătate în unități farmaceutice.
 • Participarea sub directa supraveghere a farmacistului, la elaborarea diverselor forme farmaceutice magistrale, oficinale și industriale.
 • Consilierea pacienților privind utilizarea medicamentelor OTC, suplimentelor alimentare, cosmeticelor și altor produse pentru sănătate.
 • Desfășurarea de activități de educație pentru sănătate.
 • Înființarea, organizarea și autoevaluarea activității în drogherie.
 • Participarea sub directa supraveghere a farmacistului, la analiza medicamentelor în laboratoarele de profil.

Mai multe informații puteți obține accesând site-ul universității: www.umft.ro, secțiunea admitere 2021.

FACULTATEA DE FARMACIE
PROGRAMUL DE STUDII UNIVERSITARE DE LICENȚĂ:
COSMETICĂ MEDICALĂ ȘI TEHNOLOGIA PRODUSULUI COSMETIC
DOMENIUL DE STUDII: SĂNĂTATE

 • Program de studii cu autorizare de funcționare provizorie (AP), forma de învățământ: cu frecvență, cu durata studiilor de 3 ani, 180 de credite ECTS/SECT.
 • Admiterea se va desfășura sub forma unei probe scrise de verificare a cunoștințelor Test grilă de verificare a cunoștințelor, care cuprinde: – 30 de întrebări de Botanică (clasa a IX-a) – 50 puncte, reprezentând 50% din nota finală. Media concursului de admitere se va calcula astfel: media aritmetică dintre nota de la testul grilă și media de la examenul de bacalaureat.
 • Media minimă de admitere nu poate fi mai mică de 5 (cinci). Înscrierile se vor desfășura în perioada 28 iunie – 16 iulie 2021.
 • Concursul de admitere se va desfășura în data de 23 iulie 2021.
 • Locuri disponibile: 20 locuri buget + 20 locuri la taxă.
 • Taxa de studiu: 5500 ron/an.
 • Competențe obținute în urma absolvirii:
 • Conceperea, prepararea și condiționarea produselor cosmetice și dermatocosmetice
 • Controlul calității și analiza produselor cosmetice și dermatocosmetice
 • Identificarea și stabilirea nevoilor de îngrijire a pielii, realizarea și aplicarea unui plan de îngrijire, aplicarea unui plan terapeutic
 • Consultanță și expertiză în aplicarea de tehnici și proceduri în domeniul cosmeticii, dermatocosmeticii și esteticii, etc.

Mai multe informații puteți obține accesând site-ul universității: www.umft.ro, secțiunea admitere 2021.