Secretariatul Facultății de Farmacie

Funcția și specializarea Numele E-mail Telefon
SECRETAR ȘEF ADELINA-LARISA ȘETFAN decanat.farma@umft.ro

stefan.adelina@umft.ro

0256 494 604
0256 204 250
Interior 1483
SECRETAR, programele de studii:

Farmacie anii I-V

Farmacie (în limba franceză) anii I-V

ADRIAN TOPCIOV decanat.farma@umft.ro 0256 494 604
0256 204 250
Interior 1483
SECRETAR, programul de studii:

Cosmetică medicală și tehnologia produsului cosmetic

MIRABELA-SEVERIANA LĂUTAȘ decanat.farma@umft.ro 0256 494 604
0256 204 250
Interior 1483
SECRETAR, programul de studii:

Asistență de farmacie (la Lugoj)

DIANA SÂRBU sarbu.diana@umft.ro 0256 494 604
0256 204 250
Interior 1483