Adresa: Piața Eftimie Murgu nr. 2, 300041 Timișoara, România
Orar cu publicul: 11 AM – 13 PM, Luni-Vineri

Universitatea de Medicină şi Farmacie ”Victor Babeş” din Timişoara este o universitate care îmbina o tradiţie strălucită cu o dezvoltare dinamică şi vizionară. In acest context, integrarea si vizibilitatea instituţiei noastre pe plan internaţional este una dintre priorităţile strategice ale actualei conduceri. Prin prisma noii strategii de internaţionalizare, integrarea în peisajul universităţilor medicale europene este obiectivul major. Prorectoratul Relații Internaționaleal UMFVBT contribuie la punerea în practică a armonizării invăţământului superior prin programele de mobilităţi şi de schimburi şi prin validarea cunoştinţelor dobândite, cu ajutorul ECTS.

Deschisă spre SPATIUL EUROPEAN AL INVATAMANTULUI SUPERIOR, atentă la recunoaşterea reciprocă, preocupată să amelioreze calitatea invăţământului şi a cercetării şi sa vada in diversitatea culturală un atu în beneficiul studenţilor, universitatea noastră intruneşte toate condiţiile pentru a fi o universitate europeană.

Obiectivele Prorectoratului Relaţii Internaţionale sunt de promovare si monitorizare a participării cadrelor didactice si a studenţilor în programe academice europene şi internaţionale, conferinţe, congrese, seminarii etc. Totodată, se sistematizează informaţii privind grupurile ţintă pentru programe de mobilitate, proiecte europene şi internaţionale, în ambele sensuri ale mobilităţii. PRI are misiunea de a facilita si coordona schimburile internaţionale în domeniul invăţământului şi cercetării, de a face cunoscută universitatea pe plan internaţional, de a contribui la creşterea calităţii invăţământului medical, prin internaţionalizare.

Misiunea prorectoratului de relații internaționale reflectată în strategia noastră de internaţionale pentru 2020-2024 ar putea fi însumată astfel:

 • misiunea prioritară este de a pregăti medici, medici stomatologi şi farmacişti capabili să ofere servicii de specialitate sigure, eficiente şi de o înaltă calitate profesională;
 • menţinerea unor standarde academice înalte prin oferirea unei curricule aliniate celor mai noi cerinţe impuse de domeniul sănătăţii;
 • pregătirea de absolvenţi apţi să funcţioneze eficient atât individual, cât şi în instituţii de îngrijire a sănătăţii care solicită muncă în echipă;
 • extinderea colaborărilor externe cu cercetători şi cadre didactice din universităţi de renume;
 • încurajarea mobilităţilor studenţeşti/cadre didactice/personal auxiliar oferă posibilitatea participanţilor de a acumula experienţă internaţională;
 • dezvoltarea cooperării cu parteneri din alte țări în cadrul unei strategii clare de internaționalizare;
 • promovarea și sprijinul mobilităților de studenți și personal, în special celor cu oportunități reduse, și dezvoltarea unor politici non-discriminatorii;
 • existența unei politici clare orientate spre dezvoltarea de activități de predare transnaționale;
 • recunoașterea importanței și asigurarea vizibilității rezultatelor obținute de membrii personalului implicați în mobilități individuale sau în proiecte de cooperare cu parteneri strategici;
 • analiza rezultatelor monitorizării interne a mobilităților și activităților de cooperare europene și internaționale realizate, îmbunătățindu-și astfel performanța internațională;
 • respectarea în totalitate a principiilor nediscriminării, transparenței și incluziunii așa cum sunt ele definite în Carta instituțională;
 • asigurarea în mod egal și echitabil a accesului tuturor participanților din toate mediile sociale, cu atenție sporită la includerea celor cu mai puține oportunități.

Puncte strategice pentru dezvoltarea internaţionalizării

 1. Internaţionalizarea trebuie să ocupe o poziţie centrală în cadrul misiunii universităţii, a politicii şi ale activităţilor de bază.
 2. Dezvoltarea de parteneriate internaţionalizare ca platforme dinamice de cercetare, predare şi beneficii reciproce în secolul 21.
 3. Globalizarea procesului didactic prin alinierea curriculelor, la toate disciplinele şi la toate nivelurile.
 4. Sprijinirea cadrului internaţional necesar dezvoltării cercetării, în vederea creerii de noi centre de excelenţă.
 5. Implicarea în activităţi internaţionale împreună cu alte universităţi, organizaţii şi agenţii din ţară.
 6. Extinderea studiilor în străinătate cu accent pe dobândirea de cunoştinţe care, puse în practică, să ducă la dezvoltarea interacţiunilor şi cooperării internaţionale.
 7. Creşterea continuă a numărului de studenţi străini înscrişi în toate ciclurile de  studii în cadrul universităţii.
 8. Explorarea potenţialului unei tehnologii avansate a informaţiei  pentru creerea de forme inovatoare de învăţare care înainte nu erau posibile (oferirea de pachete de e-learning studenţilor plecaţi în mobilitate externă).
 9. Introducerea unor programe de dezvoltare profesională dinamice care să pregătească cadrele didactice şi auxiliare pentru o activitate internaţională eficientă (cursuri de limbă, cursuri de specializare).
 10. Dezvoltarea unei baze de resurse care să permită implementarea şi dezvoltarea activităţilor de mai sus.

ORGANIZARE PRORECTORAT RELAȚII INTERNAȚIONALE

FuncţieTitulatură şi NumeE-mail/Telefon
PRORECTOR RELAŢII INTERNAŢIONALEProf. Univ. Dr. Claudia BORZA prorectorinternational@umft.ro
Tel: +40 256 434418
DIRECŢII DE DEZVOLTARE ÎN CADRUL PRORECTORATULUI RELAŢII INTERNAŢIONALE
DIRECTOR DIRECŢIA DE DEZVOLTARE EUROPAProf. Univ. Dr. Mihnea MUNTEANUmihneam1@gmail.com
DIRECTOR DIRECŢIA DE DEZVOLTARE ASIA CENTRALĂ Prof. Univ. Dr. Adrian NEAGUneagu@umft.ro
Tel: +40 256 490 288
DIRECTOR DIRECŢIA DE DEZVOLTARE ISRAEL-ASIA MICĂProf. Univ. Dr. Simona Ruxanda DRĂGANsimona.dragan@umft.ro
DIRECTOR DIRECŢIA DE DEZVOLTARE REPUBLICI EX-SOVIETICEŞ.L.Dr. Adrian Cosmin ILIEilie.adrian@ umft.ro
DIRECTOR DIRECŢIA DE DEZVOLTARE ALUMNI şi MAGREBConf. Univ. Dr. Andrei BRÎNZEUbrinzeu.andrei@gmail.com
DIRECTOR DIRECŢIA DE DEZVOLTARE ERASMUSProf. Univ. Dr. Mihai GAFENCUmgafencu@umft.ro
Tel: +40 256 434418
DIRECTOR DIRECŢIA ROMÂNI DE PRETUTINDENI
S.L. Dr. Camelia Vidița GURBANcamelia.gurban@gmail.com

 

FuncţieTitulatură şi NumeE-mail/Telefon
Secretariat candidați și studenți internaționali  
Şef birouSecretar ErasmusAgnes BALINTrelint@umft.ro
Tel: +40 256 434418
Secretar Cristina IRIMIAinternational@umft.ro
Tel/Fax: +40 256 220482
SecretarViorica DĂNEŢIUinternational@umft.ro
Tel/Fax: +40 256 220482
Secretar Andreea DRĂGANinternational@umft.ro
Tel/Fax: +40 256 220482
Secretariat studii postuniversitare de specializare, permise ședere  
SecretarMiriana TOMICIspecializare_straini@umft.ro
Tel: +40 256 204250 int. 1474
SecretarDiana IOVANOVICIspecializare_straini@umft.ro
Tel: +40 256 204250 int. 1474
Contabilitate ERASMUS  
Administrator financiar (Erasmus) Mirela BREAZbreaz.mirela@umft.ro

Biroul Social și Consiliere Studenți Străini completează misiunea Prorectoratului Relații Internaționale, participând la coordonarea procesului de internaționalizare – intens susținut și promovat de Universitatea de Medicină și Farmacie „Victor Babeș” din Timișoara. Una dintre cele mai importante căi de acțiune în acest sens o reprezintă gestionarea oricăror situații, probleme de ordin social întâmpinate de cetățenii străini care studiază sau doresc să studieze în universitatea noastră.

Link Consiliere Profesională şi orientare în carieră pentru studenţii străini