PLANUL STRATEGIC AL DEPARTAMENTULUI DE RELAŢII INTERNAŢIONALE
2016 – 2020

I. PUNCTE TARI (rezultatul implementării planului strategic de internaționalizare 2012 – 2016)

 • Am reușit să atragem un număr crescând de studenți străini din peste 60 de țări datorită reputației pe care și-a câștigat-o universitatea noastră peste hotare, a calității actului de învățământ și al locației;
 • Faptul că în anul universitar 2015 – 2016 studenții străini reprezintă aproximativ 35% din totalul studenților înscriși la studii universitare de licență oferă tuturor studenților noștri posibilitatea de a afla mai multe despre alte țări, alte culturi, de a-și lărgi orizontul intercultural și, implicit, de a-și dezvolta spiritul de toleranță și respect față de colegii ale căror standarde culturale diferă total de cele din țara noastră;
 • A crescut numărul de instituții partenere cu care am încheiat acorduri bilaterale Erasmus și, de asemenea, a crescut interesul studenților străini pentru participarea la o mobilitate de studiu sau plasament în universitatea noastră;
 • În momentul în care am realizat că, în ciuda faptului că toate anunțurile legate de mobilitățile Erasmus sunt postate pe siteul universității și la avizierele secretariatelor, ele nu sunt cunoscute de studenți deoarece ei accesează rar siteul oficial al universității, am creat un grup pe Facebook „ERASMUS MEDICINE TIMISOARA”, grup adresat atât foștilor, cât și potențialilor studenți Erasmus. Grupul numără în momentul de față deja 103 membri, și reprezintă un for de discuții și schimburi de idei între participanții la program;
 • Universitatea noastră participă și la schimburi de cadre didactice și cadre auxiliare iar aceste experiențe internaționale oferă participanților noi perspective și o mai bună înțelegere a diferitelor culturi;
 • Recent am înființat Biroul Social și de Consiliere pentru Studenții Străini, care își propune să vină în întâmpinarea diferitelor probleme cu care se confruntă studenții străini înainte de înscriere și la sosirea în țară;

II. ASPIRAȚIILE NOASTRE

 • Principalul nostru țel este acela de a deveni opțiunea prioritară în mintea candidaților străini (în comparație cu celelalte universități de medicină atât din țară cît și din străinătate);
 • Acest țel plasează în centrul strategiei noastre internaționale creșterea reputației noastre pentru calitate – atât în procesul de predare – învățare, în cercetare cât și în transferul de cunoștințe;
 • Dorim să ne dezvoltăm parteneriatele internaționale cu cât mai multe universități de prestigiu;
 • Creșterea reputației internaționale a universității va duce automat la: atragerea unui număr mai mare de studenți, crearea de noi oportunități pentru parteneriate de cercetare internaționale și atragerea de noi fonduri pentru cercetare, atragerea de noi parteneri/asociați; în acest sens, considerăm că ar fi benefică o mai mare participare a universității la expoziții și târguri educaționale;
 • Sporirea veniturilor proprii atât ca urmare a unui număr crescut de studenți străini care doresc să studieze la noi, cât și ca urmare a creșterii taxei de studii;
 • Să oferim tuturor studenților noștri din ce în ce mai multe experiențe internaționale, ceea ce le va fi de folos în construirea unei cariere într-o lume din ce în ce mai interdependentă;
 • Să devenim opțiunea prioritară pentru candidați nu este un scop în sine, ci un proces care necesită îmbunătățiri continue la toate nivelele universității, atât pe verticală cât și pe orizontală;
 • Unul dintre elementele cheie pentru măsurarea succesului universității este și modul în care ne percep alții pe plan internațional, ceea ce înseamnă că trebuie să ne concentrăm pe modul în care ne privesc cei cu care cooperăm pe plan extern și să găsim cele mai bune modalități prin care le putem demonstra că suntem o instituție de calitate.

 III. REZULTATE CHEIE

Pentru a putea realiza obiectivul nostru de bază, acela de a deveni opțiunea prioritară în ochii candidaților străini, va trebui să încercăm să atingem următoarele rezultate:

 • O percepție largă pe plan internațional a ceea ce reprezentăm și ce oferim;
 • Atragerea celor mai buni candidați din întreaga lume;
 • Cercetare de renume internațional care să atragă cercetători de renume mondial care să coopereze cu universitatea noastră;

IV. ACȚIUNI CHEIE

 1. Vom oferi în premanență informații ușor accesibile despre activitățile noastre internaționale și despre oferta noastră educațională; informațiile vor fi oferite în limbile în care există secții de predare în universitate.
 2. Vom păstra întotdeauna o transparență totală în procesul de admitere/selecție a candidaților străini pentru a promova politica șanselor egale și a lipsei de discriminare.
 3. Vom continua să oferim sprijin tuturor studenților străini (atât celor înscriși la studii la noi, cât și celor care participă la mobilitățile Erasmus, pe o perioadă determinată), iar în acest sens Biroul Social și de Consiliere Studenți Străini va fi un real câștig.
 4. Vom continua să-i sprijinim pe studenții români care doresc să câștige experiență internațională prin participarea la mobilități de studiu/plasament.
 5. Angajații departamentului vor trebui în permanență să-și perfecționeze atât cunoștințele  lingvistice, cât și cele privind legislația în vigoare.

V. CONCLUZII

 • Internaționalizarea are impact asupra unei game largi de activități din universitate, de aici și complexitatea obiectivelor propuse;
 • Țelurile/obiectivele propuse nu sunt fixe, ci trebuie să se adapteze  în permanență atât la contextul extern, cît și la cel intern, ambele aflându-se într-o permanentă schimbare;
 • Succesul internaționalizării depinde de implicarea, competența, profesionalismul, energia, bunăvoința și atitudinea deschisă a tuturor angajaților universității.

Anexele planului strategic se regăsesc mai jos!