Biroul Electoral al Universității vă informează că în data de 06.06.2023, între orele 08 – 20, va avea loc Referendumul Universitar pentru alegerea modalității de desemnare a rectorului.

Secția de votare se află în Amfiteatrul Farmacie din Căminul 1-2, P-ța Eftimie Murgu nr. 2.

Tema supusă referendumului universitar este stabilirea opţiunii pentru una din cele două modalităţi de desemnare a rectorului, prevăzute la art. 209 alin. (1) din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, actualizată, şi anume:

a) pe baza unui concurs public

sau

b) pe bază de alegeri, prin votul universal, direct şi secret al tuturor cadrelor didactice şi de cercetare titulare din cadrul universităţii şi al reprezentanţilor studenţilor din senatul universitar şi din consiliile facultăţilor.