Editura „Victor Babeș” se află în subordinea Prorectoratului pentru Studii Postuniversitare și Rezidențiat, conducerea editurii fiind asigurată de către prorector, director şi consilierul editorial. 

Editura „Victor Babeş” este compusă din două birouri, respectiv Biroul Contractare și Tipar–Consilier editorial și Biroul Tehnoredactare și Grafică, direct subordonate directorului editurii.

În conformitate cu obiectul de activitate al editurii şi cerinţele impuse de acesta, schema de personal a Editurii „Victor Babeş” este următoarea: 

Biroul Contractare și Tipar-Consilier editorial, compus din:

  • Șef Birou
  • Secretar II – Tehnoredactor ( 1 post)
  • Operator – Controlor Date (3 posturi)
  • Muncitor calificat (1 post)
  • Muncitor (1 post)

 Biroul Tehnoredactare și Grafică, compus din:

  • Șef Birou
  • Secretar II-Grafician (1 post)
  • Inginer (1 post)
  • Referent de specialitate – studii superioare (1 post)
  • Muncitor (1 post)

Atribuţiile aferente funcţiilor enumerate mai sus se precizează în fişele posturilor respective. În funcţie de necesităţi, schema de personal se poate extinde ulterior.

Date de contact:

Prorector pentru Studii Postuniversitare și Rezidențiat
Prof. Univ. Dr. Andrei Motoc
amotoc@umft.ro

Director
Prof. univ. dr. Dan V. Poenaru

danvpoenaru@gmail.com

Șef Birou Contractare și Tipar – Consilier editorial
Diana Mihai
mihai.diana@umft.ro

Șef Birou Tehnoredactare și Grafică
Katalin Luzan
luzan.katalin@umft.ro