ANUNT IMPORTANT  !

Dosarul de pre- înscriere a medicului care dorește să urmeze studii de specializare la universitatea noastră se va transmite astfel :

  • în 2 seturi de documente prin poștă sau prin curier;

Adresa universității:
Universitatea de Medicina si Farmacie „Victor Babes” Timisoara
P-ta Eftimie Murgu, Nr. 2A, cod. 300041, Timisoara, Romania
Registratură  – Pentru inscriere la specializare

Setul de documente va conține următoarele :

1. Diploma de absolvire a facultăţii, copie/traducere în limba română legalizată la notar (2 exemplare);

2. Foaia matricola/supliment la diplomă, copie / traducere în limba română legalizată la notar (2 exemplare);

3. Diploma de bacalaureat, copie/traducere în limba română legalizată la notar (2 exemplare);

4. Notele de la bacalaureat  copie/traducere în limba română legalizată la notar (2 exemplare);

5. Certificatul de naştere copie /traducere în limba română legalizată la notar (2 exemplare); 

6. Actele care dovedesc cunoaşterea limbii române copie xerox – certificat de competențe lingvistice B2 (pentru cei ce nu au facut scoala în limba română) – 2 exemplare ; 

7. Copie după pașaport (2 exemplare);

86 fotografii recente  – tip pașaport; 

9. Certificatul medical, în limba română  – 2 exemplare; 

10. Accept coordonator – original  ; 

11.  Chitanța cu taxa pentru procesare a actelor 150 euro – original

Numele băncii: Banca Transilvania, Agenția Baroc  Timișoara
Adresa: Str. Palanca nr. 2, Timișoara, România    IBAN: RO53BTRL03604202A6896600   
SWIFT: BTRLRO22TMA  Beneficiar: Universitatea de Medicină și Farmacie „Victor Babeș” din Timișoara;Numele și prenumele complet (şi corect) al candidatului ……….;

12.  Dosare plastic cu șină (2 bucati ) ;

13.  20 folii transparente  ;

14Declaraţie notarială din partea cetăţenilor români care doresc să studieze la specializare , ca cetățean roman cu domiciliul în străinătate, din care să reiasă faptul că ei doresc să urmeze studii în regim financiar “pe cont propriu valutar” – 2 exemplare;

15. Absolvenţii de facultate, promoţia 2020, trebuie să depună o declaraţie notarială prin care îşi asumă obligaţia să depună actele de studii în original (plus copii şi traduceri legalizate) până la o dată limită (se stabileşte în funcţie de ţara în care a fost emis actul) ;

16Formulare (Cererea catre MEN, cerere înscriere UMFT, Fișa personală a medicului, cerere accept medic coordonator, declarație acord prelucrare date, tabel situație personală, fisa personala  ) 1 exemplar sunt postate pe site la website: http://www.umft.ro/legislatie_24  ;

Procedura este  urmatoarea:
În situația în care medicul nu respectă toate condițiile impuse, (set de acte, scanare, taxă,  formulare, etc.) considerăm dosarul incomplet și acestea nu vor fi luate în considerare.

Etapa I – Pre inscriere

Trimiteti două seturi de documente la registratura universității si un set de documente scanate (aceleași)  la adresa de e-mail : specializare_straini@umft.ro

Adresa universității:
Universitatea de Medicina si Farmacie „Victor Babes” Timisoara
P-ta Eftimie Murgu, Nr. 2A, cod. 300041, Timisoara, Romania
Registratură – Pentru inscriere la specializare

Perioada de pre-inscriere : 14.09.2020-14.12.2020

Etapa II- Inscrierea

Dupa ce primiti scrisoarea de acceptare la studii, achitati taxa si depuneti diplomele in original. Se va emite o decizie de primire la studii, semnata de domnul rector. Cand este semnata decizia,  puteti sa incepeti specializarea

Perioada de înscriere : 02 noiembrie  2020  –  31 martie 2021 

 

Informaţii specializare medici străini
Tel: +40 256 204476; +40 204250; +40 204271 int. 1474
specializare_straini@umft.ro