Prof. univ. dr. Claudia BORZA
  • Curriculum vitae
  • Declarația de avere și de interes

 

ORGANIZARE PRORECTORAT RELAȚII INTERNAȚIONALE

Funcţie Titulatură şi Nume E-mail/Telefon
PRORECTOR RELAŢII INTERNAŢIONALE Prof. Univ. Dr. Claudia BORZA  prorectorinternational@umft.ro Tel: +40 256 434418
DIRECŢII DE DEZVOLTARE ÎN CADRUL PRORECTORATULUI RELAŢII INTERNAŢIONALE
DIRECTOR DIRECŢIA DE DEZVOLTARE EUROPA Prof. Univ. Dr. Mihnea MUNTEANU mihneam1@gmail.com
DIRECTOR DIRECŢIA DE DEZVOLTARE ASIA CENTRALĂ  Prof. Univ. Dr. Adrian NEAGU neagu@umft.ro Tel: +40 256 490 288
DIRECTOR DIRECŢIA DE DEZVOLTARE ISRAEL-ASIA MICĂ Prof. Univ. Dr. Simona Ruxanda DRĂGAN simona.dragan@umft.ro
DIRECTOR DIRECŢIA DE DEZVOLTARE REPUBLICI EX-SOVIETICE Ş.L.Dr. Adrian Cosmin ILIE ilie.adrian@ umft.ro
DIRECTOR DIRECŢIA DE DEZVOLTARE ALUMNI şi MAGREB Conf. Univ. Dr. Andrei BRÎNZEU brinzeu.andrei@gmail.com
DIRECTOR DIRECŢIA DE DEZVOLTARE ERASMUS  Prof. Univ. Dr. Mihai GAFENCU mgafencu@umft.ro Tel: +40 256 434418
 
Funcţie Titulatură şi Nume E-mail/Telefon
Secretariat candidați și studenți internaționali
Şef birouSecretar Erasmus Agnes BALINT relint@umft.ro Tel: +40 256 434418
Secretar  Cristina IRIMIA international@umft.ro Tel/Fax: +40 256 220482
Secretar Viorica DĂNEŢIU international@umft.ro Tel/Fax: +40 256 220482
Secretar  Andreea DRĂGAN international@umft.ro Tel/Fax: +40 256 220482
Secretariat studii postuniversitare de specializare, permise ședere
Secretar Miriana TOMICI specializare_straini@umft.ro Tel: +40 256 204250 int. 1474
Secretar Diana IOVANOVICI specializare_straini@umft.ro Tel: +40 256 204250 int. 1474
Contabilitate ERASMUS
Administrator financiar (Erasmus)  Mirela BREAZ breaz.mirela@umft.ro