Cariere

Resursa umană reprezintă activul nostru cel mai important.

Oferim un mediu de lucru în care excelenţa profesională şi responsabilitatea se îmbină armonios şi în care competenţele diverse îşi găsesc mijlocul de afirmare.

Pentru a-şi îndeplini misiunea şi obiectivele, Universitatea de Medicină şi Farmacie „Victor Babeş” din Timişoara are nevoie de oameni dinamici, care să-şi îmbunătăţească permanent cunoştinţele şi rezultatele.

Dacă sunteţi o persoană care:

-înţelege mediul de lucru în care îşi desfăşoară activitatea;
-se implică şi perseverează în activitate;
-vine în mod constant cu idei noi pentru dezvoltarea şi optimizarea activităţilor desfăşurate;
-investeşte timp şi entuziasm;

atunci, Universitatea de Medicină şi Farmacie „Victor Babeş” din Timişoara va fi cu siguranţă un loc excelent de muncă pentru dumneavoastră.

La Universitatea de Medicină şi Farmacie „Victor Babeş” din Timişoara excelenţa şi implicarea sunt întotdeauna răsplătite.

Conform prevederilor H.G. nr. 286/2011 pentru aprobarea Regulamentului cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, cu modificările şi completările ulterioare, toate posturile şi/sau funcţiile contractuale vacante se ocupă prin concurs public.

Pentru mai multe informaţii privind posturile contractuale vacante vă rugăm să vă adresaţi Serviciului R.U.N.O.S. la telefon 0256/499120 sau la adresa de e-mail: cariere@umft.ro.

 
 • Secretar I (studii medii)

  Universitatea de Medicină şi Farmacie „Victor Babeş” din Timişoara organizează concurs pentru ocuparea funcţiilor contractual vacante: Secretar I (studii medii). Informaţii suplimentare se obţin la Direcţia Resurse Umane a universităţii, […]

   
 •  
 • Șef birou – Biroul Senat universitar

  Universitatea de Medicină şi Farmacie „Victor Babeş” din Timişoara organizează concurs pentru ocuparea funcţiilor contractual vacante: Șef birou – Biroul Senat universitar. Informaţii suplimentare se obţin la Direcţia Resurse Umane […]

   
 •  
 • Șef serviciu Serviciul Secretariat Administrativ

  Universitatea de Medicină şi Farmacie „Victor Babeş” din Timişoara organizează concurs pentru ocuparea funcţiilor contractual vacante: Șef serviciu Serviciul Secretariat Administrativ. Informaţii suplimentare se obţin la Direcţia Resurse Umane a […]

   
 •  
 • SECRETAR grad III

  Universitatea de Medicină şi Farmacie „Victor Babeş” din Timişoara organizează concurs pentru ocuparea funcţiilor contractual vacante: SECRETAR grad III. Informaţii suplimentare se obţin la Direcţia Resurse Umane a universităţii, e-mail: […]

   
 •  
 • INGINER I – Biroul tehnic

   
 • SECRETAR grad III DEVA

   
 • Șef Birou Contabilitate

   
 • Șef Birou Financiar

   
 • Șef Cancelarie/Director

   
 •  Laborant grad II