Cariere

Resursa umană reprezintă activul nostru cel mai important.

Oferim un mediu de lucru în care excelenţa profesională şi responsabilitatea se îmbină armonios şi în care competenţele diverse îşi găsesc mijlocul de afirmare.

Pentru a-şi îndeplini misiunea şi obiectivele, Universitatea de Medicină şi Farmacie „Victor Babeş” din Timişoara are nevoie de oameni dinamici, care să-şi îmbunătăţească permanent cunoştinţele şi rezultatele.

Dacă sunteţi o persoană care:

-înţelege mediul de lucru în care îşi desfăşoară activitatea;
-se implică şi perseverează în activitate;
-vine în mod constant cu idei noi pentru dezvoltarea şi optimizarea activităţilor desfăşurate;
-investeşte timp şi entuziasm;

atunci, Universitatea de Medicină şi Farmacie „Victor Babeş” din Timişoara va fi cu siguranţă un loc excelent de muncă pentru dumneavoastră.

La Universitatea de Medicină şi Farmacie „Victor Babeş” din Timişoara excelenţa şi implicarea sunt întotdeauna răsplătite.

Conform prevederilor H.G. nr. 286/2011 pentru aprobarea Regulamentului cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, cu modificările şi completările ulterioare, toate posturile şi/sau funcţiile contractuale vacante se ocupă prin concurs public.

Pentru mai multe informaţii privind posturile contractuale vacante vă rugăm să vă adresaţi Serviciului R.U.N.O.S. la telefon 0256/499120 sau la adresa de e-mail: cariere@umft.ro.

 
 • Laborant

  Universitatea de Medicină şi Farmacie „Victor Babeş” din Timişoara organizează concurs pentru ocuparea funcţiilor contractuale vacante: Laborant. Informaţii suplimentare se obţin la Direcţia Resurse Umane a universităţii, e-mail: cariere@umft.ro, sau […]

   
 •  
 • Portar

  Universitatea de Medicină şi Farmacie „Victor Babeş” din Timişoara organizează concurs pentru ocuparea funcţiilor contractuale vacante: Portar. Informaţii suplimentare se obţin la Direcţia Resurse Umane a universităţii, e-mail: cariere@umft.ro, sau […]

   
 •  
 • Îngrijitor/Îngrijitoare

  Universitatea de Medicină şi Farmacie „Victor Babeş” din Timişoara organizează concurs pentru ocuparea funcţiilor contractuale vacante: Îngrijitor/Îngrijitoare. Informaţii suplimentare se obţin la Direcţia Resurse Umane a universităţii, e-mail: cariere@umft.ro, sau […]

   
 •  
 • Secretar (post nr.1)

  Universitatea de Medicină şi Farmacie „Victor Babeş” din Timişoara organizează concurs pentru ocuparea funcţiilor contractuale vacante: SECRETAR (post nr.1). Informaţii suplimentare se obţin la Direcţia Resurse Umane a universităţii, e-mail: […]

   
 •  
 • Secretar (post nr.2)

   
 • Administrator financiar I

   
 • Șef Serviciu Pază și P.S.I.

   
 • Portar

   
 • Portar

   
 • Portar