Numele centrului: Centrul de Modelare a Sistemelor Biologice și Analiza Datelor/ acronim CMSBAD

Director centru: Prof. Univ. Lungeanu Diana

Data înființării/ recunoașterii: 05.03.2021

Direcții/ oportunități de cercetare:

Reunind medici, informaticieni și fizicieni, CMSBAD este un centru de cercetare interdisciplinar cu preocupări științifice în domeniul modelării matematice a fenomenelor biologice și analizei statistice a datelor medicale. Proiectele științifice derulate în cadrul CMSBAD vizează bioingineria tisulară, analiza  compoziției corpului uman prin tehnici fizice, reprezentarea sonoră a datelor medicale, analiza inter-disciplinară a datelor bio-medicale.

Se investighează diverse tehnici de biotipărire a unor structuri multicelulare (cum ar fi modele tisulare ale micromediului tumoral, respectiv structuri vasculare) și se elaborează modele computaționale pentru studiul auto-organizării celulelor în constructe multicelulare asamblate în laborator.

Studiul compoziției corporale se realizează prin (i) pletismografia aerului dezlocuit (pentru evaluarea adipozității globale), (ii) ultrasonografie (pentru măsurarea grosimii țesutului adipos și a celui muscular), (iii) analiza impedanțelor bioelectrice (pentru aprecierea canității de apă din organism și a adipozității viscerale) și (iv) scanarea corporală tridimensională (pentru antropometrie digitală și analiză posturală).

CMSBAD este deschis la colaborări în toate domeniile științelor biomedicale în care expertiza membrilor săi și baza sa materială pot contribui la elucidarea unor fenomene biologice și/sau la îmbunătățirea calității actului medical.

Lista membrilor:

Lista membrilor titulari:

Nr.

Nume, prenume cadru didactic/de cercetare titular

Grad didactic / de cercetare

1.

Adrian NEAGU

Profesor Universitar

2.

Monica NEAGU

Conferențiar

3.

Stelian ARJOCA

Asistent Universitar

4.

Raluca HORHAT

Asistent Universitar

5.

Diana LUNGEANU

Profesor Universitar

6.

Viktorian MIOK

Asistent Universitar

7.

Raluca LUPUȘORU

Asistent Universitar

 

Lista membrilor asociați:

Nr.

Nume, prenume

 

Student, masterand, doctorand, postdoc, personal didactic auxiliar și nedidactic

1.

Andrea PASQUINI

Student

 

Lista colaboratorilor externi:

Nr.

Grad didactic/cercetare

Nume, prenume

Afiliere (departamentul,

instituția/universitatea, orașul, țara)

1.

Gheorghe-Ioan MIHALAȘ

Academia de Științe Medicale, România