Numele centrului: Centrul de Modelare a Sistemelor Biologice și Analiza Datelor/ acronim CMSBAD

Director centru: Prof. Univ. Dr. Diana Lungeanu

Data înființării/ recunoașterii: 05.03.2021

Direcții/ oportunități de cercetare:

Reunind medici, informaticieni și fizicieni, CMSBAD este un centru de cercetare interdisciplinar cu preocupări științifice în domeniul modelării matematice a fenomenelor biologice și analizei statistice a datelor medicale. Proiectele științifice derulate în cadrul CMSBAD vizează bioingineria tisulară, analiza  compoziției corpului uman prin tehnici fizice, reprezentarea sonoră a datelor medicale, analiza inter-disciplinară a datelor bio-medicale.

Se investighează diverse tehnici de biotipărire a unor structuri multicelulare (cum ar fi modele tisulare ale micromediului tumoral, respectiv structuri vasculare) și se elaborează modele computaționale pentru studiul auto-organizării celulelor în constructe multicelulare asamblate în laborator.

Studiul compoziției corporale se realizează prin: (i) pletismografia aerului dezlocuit (pentru evaluarea adipozității globale); (ii) ultrasonografie (pentru măsurarea grosimii țesutului adipos și a celui muscular); (iii) analiza impedanțelor bioelectrice (pentru aprecierea canității de apă din organism și a adipozității viscerale); și (iv) scanarea corporală tridimensională (pentru antropometrie digitală și analiză posturală).

Studiile de sonificare se referă la: (i) reprezentarea datelor medicale prin sunete (semnale biologice, cum ar fi ECG, undă de puls, saturație cu O2 sau teste de efort; și secvențe biologice, cum ar fi secvențe de ADN sau proteine); (ii) dezvoltarea de algoritmi și software pentru sonificare, inclusiv validarea acestora.

CMSBAD este deschis la colaborări în toate domeniile științelor biomedicale în care expertiza membrilor săi și baza sa materială pot contribui la elucidarea unor fenomene biologice și/sau la îmbunătățirea calității actului medical.

Lista membrilor:

Lista membrilor titulari:

Nr.

Nume, prenume

Grad didactic / de cercetare

1.

Adrian NEAGU

profesor universitar

2.

Monica NEAGU

conferențiar

3.

Stelian ARJOCA

șef lucrări

4.

Raluca HORHAT

șef lucrări

5.

Diana LUNGEANU

profesor universitar

6.

Raluca LUPUȘORU

asistent universitar

 

Lista membrilor asociați:

Nr.

Nume, prenume

Student, masterand, doctorand, postdoc, personal didactic auxiliar și nedidactic

1.

Anamaria-Bianca MATEI

student

2.

Lucreția-Anca MARIN-BĂNCILĂ

student

3.

Minas-Gabriel MUSCĂ

student

4.

Irina-Gabriela TÎLVESCU

student-doctorand

5.

Paul-Sebastian MUNTEAN

student-doctorand

6.

Robert-Angelo TUCE

student-doctorand

7.

Paul BÎNĂ

student-doctorand

 

Lista colaboratorilor externi:

Nr.

Nume, prenume

Grad științific
Afiliere

1.

Gheorghe-Ioan MIHALAȘ

Doctor în biofizică
Membru al Academiei de Științe Medicale, România

2.

Simona Claudia TĂMĂȘAN

Medic primar psihiatrie
Doctor în științe medicale
Compartimentul psihiatrie de legatură
Spitalul Clinic Județean de Urgență „Pius Brînzeu” din Timișoara, România

3.

Anca-Livia PANFIL

Medic primar psihiatrie
Doctor în științe medicale
Compartimentul psihiatrie de legatură
Spitalul Clinic Județean de Urgență „Pius Brînzeu” din Timișoara, România

4.

Gheorghe Nicușor POP

Medic specialist medicină internă, MSc biostatistică
Doctor în științe medicale
Biostatistician la HEMEX
AG, Liestal, Elveția

5.

Andrea PASQUINI

Medic, MSc biostatistică
Spitalul Clinic Județean de Urgență „Pius Brînzeu” din Timișoara, România

6.

Samuel NISTOR

Medic
Institutul de Boli Cardiovasculare din Timișoara, România

7.

Valentin Laurențiu ORDODI

Doctor habilitat în științe medicale
Doctor în inginerie chimică
Medic primar ATI, MSc electronică medicală
Șef lucrări Universitatea “Politehnica” Timisoara