Domeniul vizat: 5. Îmbunătățirea calității activității didactice, inclusiv a respectării deontologiei și eticii academice

Titlul proiectului: Educație medicală asistată de realitate virtuală

Acronimul proiectului: MEDXR

Data de începere a proiectului: 29/03/2022

Data de finalizare a proiectului: 16/12/2022

Scopul proiectului: Dotarea unui laborator de simulare medicală asistată de realitate virtuală (VR) prin achiziționarea serviciilor de acces la o platformă modernă de simulare virtuală, a echipamentelor necesare utlizării platformei, precum și familiarizarea studenților și a cadrelor didactice cu acest tip de educație.

Cod proiect: CNFIS-FDI-2022-0525