Conferința MedXR

📌 PROGRAM Conferința MedXR: Simularea asistată de realitate virtuală CNFIS-FDI-2022-0525

Proiectul MEDXR a fost menit să continue explorarea predării asistate de un simulator virtual începută prin proiectul anterior CNFIS-FDI-2021-0474, acronim CELMED. Acest proiect a folosit un simulator digital care permitea interacțiunea studentului cu un „manechin virtual”, un pacient simulat, care putea fi examinat clinic și care răspundea la un set limitat de întrebări. Interacțiunea era posibilă însă prin intermediul ecranului de calculator și era o experiență solitară. Anul acesta, prin proiectul MEDXR, s-a dorit continuarea si îmbunătățirea acestui demers prin introdcerea unei metode cu adevărat revoluționare, si anume „REALITATEA VIRTUALĂ”. Aceasta permite studentului să pășească într-un salon simulat, prin intermediul unei căști speciale, un spațiu tridimensional realist care înconjoară untilizatorul 360 de grade. Astfel, în cadrul prezentului proiect au fost puse bazele unui laborator pilot de predare cu ajutorul realității virtuale, care a fost dotat cu un număr de 12 căști VR, 4 laptop-uri si router-e wireless. Au fost achiziționate și alte echipamente IT perfomante, având drept scop explorarea unor programe de realitate virtuală mai solicitante din punct de vedere al procesoarelor grafice și unde se va putea efectua testarea altor aplicații de simulare.
Achiziția celor 12 căști pentru simularea VR si punerea lor în funcțiune a permis integrarea laboratorului de VR în disciplina de Abilități clinice a UMFVBT și familiarizarea cadrelor didactice participante în proiect cu aceste aspecte, prin prezentări teoretice și practice de psihopedagogie și deontologie aplicate realității virtuale. S-au efectuat probe de funcționalitate în colaborare cu furnizorul serviciilor de acces la platforma de simulare virtuală. De asemenea, membrii echipei implicați în susținerea atelierelor VR pentru studenți au beneficiat de o sesiune de training pentru utilizarea platformei de simulare și a căștilor. La sesiunea de training sau „onboarding” s-au discutat principalele scenarii care vor fi utilizate și s-au derulat câteva scenarii pentru exemplificarea interacțiunii dintre cadrul didactic moderator și student.
Au fost organizate până în acest moment ateliere de simulare cu ajutorul realității virtuale pentru un număr de 12 studenți/ atelier. Atelierele de simulare cu ajutorul realității virtuale au fost realizate în afara orelor de curs pe parcursul a două zile fiecare. În prima zi a avut loc instruirea și familiarizarea participanților cu echipamentul VR si platforma de simluare virtuală, precum și diferite demonstrații practice pentru utilizarea căștilor și dispozitivele de control al căștilor la capacitate optimă si în deplină siguranță pentru participanți. A doua zi au fost prezentate și soluționate cazuri practice în care studenții au învățat să să utilizeze toate dispozitivele din interiorul simulării, precum stetoscoape, tensiometre, monitoare cardiace, măști de oxigen, etc. Au învățat cum să administreze pacienților medicația și cum să interacționeze cu „personajele” din simulare, care erau controlate de cadrele didactice coordonatoare ale simulării. La finalul simulărilor a urmat o se sesiune de feedback personalizat pentru studenții participanți, în cadrul căreia a fost evaluată activitatea fiecăruia. În cadrul acestor ateliere practice s-a realizat o serie materiale audiovizuale.
Înainte de finalizarea proiectului s-a organiza si un eveniment on-line în care s-au discutat rezultatele proiectului și aspecte referitoare la beneficiile utilizării simulatoarelor VR în cadrul procesului didactic derulat în învățământului universitar, precum si 2 ateliere de prezentare a sistemului de predare asistată virtual pentru cadrele didactice ale UMFVBT.

Domeniul vizat: 5. Îmbunătățirea calității activității didactice, inclusiv a respectării deontologiei și eticii academice

Titlul proiectului: Educație medicală asistată de realitate virtuală

Acronimul proiectului: MEDXR

Data de începere a proiectului: 29/03/2022

Data de finalizare a proiectului: 16/12/2022

Scopul proiectului: Dotarea unui laborator de simulare medicală asistată de realitate virtuală (VR) prin achiziționarea serviciilor de acces la o platformă modernă de simulare virtuală, a echipamentelor necesare utlizării platformei, precum și familiarizarea studenților și a cadrelor didactice cu acest tip de educație.

Cod proiect: CNFIS-FDI-2022-0525