INVITAŢIE

În perioada 4 – 6 iulie 2013 se va desfășura la Târgu Mureș a 6-a Conferință
Națională a doctoranzilor și a 3-a Conferință a Postdoctoranzilor în
Medicină, Medicină Dentară și Farmacie.

Informații
www.phd.umftgm.ro

UMF Targu Mures, str. Gh. Marinescu nr. 38, cam. 241
Tel 0265 215551, int 124, 290, 291,
www.umftgm.ro/doctorat/
e-mail: scoaladoctorala@umftgm.ro