Program pregătire a 2-a SPECIALITATE – Sesiunea MARTIE 2024

Ministerul Sănătăţii organizează înscrierea la programul de pregătire în cea a doua specialitate în regim cu taxă în perioada 23 martie – 31 martie 2024 pentru posesorii certificatului de medic, medic stomatolog, respectiv farmacist specialist, conform Ordin M.S. nr. 62/10.01.2024 publicat în Monitorul Oficial nr. 28 din 12 ianuarie 2024.

Candidații pot obține avizul instituţiilor de învăţământ medical superior privind înscrierea la programul de pregătire, pe specialitățile și locurile propuse pentru această sesiune, în perioada 15.03.2024-24.03.2024 inclusiv.

Dosarele de înscriere pentru efectuarea programului de pregătire în cea de a doua specialitate în regim cu taxă, sesiunea martie 2024, vor fi transmise prin serviciile poștale la Direcția Politici de Resurse Umane în Sănătate din bulevardul Nicolae Bălcescu nr. 17-19, sector 1, cod 010043, Bucureşti, în perioada 23.03.2024-31.03.2024, inclusiv, data poştei cel târziu 31.03.2024. 

SOLICITAREA PENTRU OBȚINEREA AVIZULUI  DIN  PARTEA CONDUCERII UNIVERSITĂŢII SE POATE DEPUNE LA PRORECTORAT-DIRECȚIA DE PREGĂTIRE ÎN REZIDENTIAT, SAU PRIN INTERMEDIUL POȘTEI ELECTRONICE rezidentiat@umft.ro  în perioada 15.03.2024 – 24.03.2024 inclusiv.

Documentele necesare obținerii avizului:

Sesiunea Martie 2023
Pregătire a 2-a specialitate în regim cu taxă – sesiunea martie 2023:
 
Sesiunea Iunie 2022