Universitatea de Medicină şi Farmacie „Victor Babeş” din Timişoara organizează concurs pentru ocuparea funcţiilor contractual vacante: Administrator financiar I (Direcția Resurse Umane – Biroul Salarizare).

Informaţii suplimentare se obţin la Direcţia Resurse Umane a universităţii, e-mail: cariere@umft.ro, sau telefon: 0256 499 120.

Anunț – Administrator financiar I (Direcția Resurse Umane – Biroul Salarizare)

PROCES – VERBAL privind selecţia dosarelor

Rezultatul probei scrise

RAPORTUL FINAL AL COMISIEI DE CONCURS