Conform Regulamentului de admitere al universității și Hotărârii Consiliului de administrație din 03.09.2013, Universitatea de Medicină și Farmacie „Victor Babeș” din Timișoara organizează o a doua sesiune a concursului de admitere la studii universitare de licență pentru locurile rămase neocupate la finalizarea sesiunii iulie 2013:

  • 3 locuri cu taxă – specializarea Asistență de profilaxie stomatologică, Facultatea de Medicină Dentară,
  • 8 locuri cu taxă – specializarea Asistență de farmacie, Facultatea de Farmacie.
  • 1 loc finanțat de la bugetul de stat pentru cetățenii de etnie rromă
  • specializarea Balneofiziokinetoterapie, Facultatea de Medicină.

Perioada de depunere a dosarelor de înscriere la concursul de admitere: 9-13 septembrie 2013.
Concursul de admitere, sesiunea septembrie 2013, se desfășoară conform prevederilor Regulamentului de organizare și desfășurare a concursului de admitere la ciclul de studii universitare de licență la Universitatea de Medicină și Farmacie „Victor Babeș” din Timișoara, aprobat în ședința Senatului din data de 12.02.2013 (click aici).