ADMITERE

SESIUNEA IULIE/SEPTEMBRIE 2020

  • organizarea testului grilă de verificare a cunoștințelorla Facultateade Farmacie, programul de studiu FARMACIE, constând din 50 ÎNTREBĂRI DE BOTANICĂ SAU 50 ÎNTREBĂRI DE BIOLOGIE,LA ALEGEREA CANDIDATULUI, pe baza a 500 de grile elaborate pentru fiecare materie, constituite în cărți de teste și cu variantă eBook.
  •  organizarea admiterii sub forma de CONCURS DE DOSARE pentru învățământul universitar cu 180-240 credite ECTS, la următoarele programe de studii din cadrul Facultății de Medicină: ASISTEN≈¢Ă MEDICALĂ GENERALĂ, ASISTEN≈¢Ă MEDICALĂ GENERALĂ (LA LUGOJ), ASISTEN≈¢Ă MEDICALĂ GENERALĂ (DEVA), NUTRI≈¢IE ≈ûI DIETETICĂ, BALNEOFIZIOKINETOTERAPIE ≈ûI RECUPERARE, respectiv Facultății de Farmacie: ASISTEN≈¢Ă DE FARMACIE (LA LUGOJ).
  • Organizarea mai multor sedii de înscriere a candidaților: Timișoara, Deva, Târgu Jiu, Reșița.
  • Alocarea numai de locuri bugetate pentru candidații români/UE la programele de studiu cu 300-360 credite ECTS, cu predare în limba română, respectiv alocarea numai de locuri cu taxă la programele de studiu cu 300-360 credite ECTS, cu predarea în limbile română/engleză/franceză.
  • Introducerea posibilității de contestare a rezultatului la proba de competență lingvistică, eliminatorie, notată cu admis/respins, pentru programele de studii universitare de licență, la care școlarizarea este organizată într-o limbă străină.
  • Stabilirea clasamentului sub formă de punctaj la concursul de admitere pentru candidații UE la programele de studii cu predare în limbile engleză și franceză.
  • Prelungirea termenului de înscriere pentru candidații străini.