Informaţii privind admiterea
la Universitatea de Medicină şi Farmacie „Victor Babeş” din Timişoara,
Studii universitare de doctorat
Sesiunea Septembrie 2022

 

Universitatea de Medicină şi Farmacie ,,Victor Babeş” din Timişoara organizează concurs de admitere la studiile universitare de doctorat în domeniul fundamental Ştiinţe biologice şi biomedicale cu domeniul de ierarhizare: Medicină, Medicină Dentară şi Farmacie. Doctoratul constituie ciclul superior de studii universitare a cărui finalitate constă în dezvoltarea cunoaşterii prin cercetare ştiinţifică avansată. Doctoratul este un ciclu distinct de studii universitare care are două componente: un program de pregătire bazat pe studii universitare avansate şi un program de cercetare ştiinţifică.

Au dreptul să participe la concursul de admitere pentru studii universitare de doctorat absolvenţi ai studiilor universitare de master şi absolvenţii cu diplomă de licenţă sau echivalentă, eliberate până în anul absolvirii primei promoţii de licenţă organizată în conformitate cu prevederile Legii nr. 288/2004 privind organizarea studiilor universitare, cu modificările şi completările ulterioare (învăţământ de lungă durată).

Medicii rezidenţi au dreptul de a se înscrie în perioada rezidenţiatului într-un program de doctorat şi de a avea astfel simultan statutul de asistent de cercetare sau asistent universitar pe perioadă determinată, fiind retribuiţi pentru ambele activităţi, conform legii. Calitatea de asistent de cercetare sau asistent universitar se obţine prin concurs conform legislaţiei în vigoare.

Potrivit prevederilor Legii Educaţiei Naţionale nr. 1/2011, diploma de licenţă a absolvenţilor învăţământului superior de lungă durată din perioada anterioară aplicării celor trei cicluri tip Bologna este echivalentă cu diploma de studii universitare de master în specialiate. În consecinţă, titularii diplomelor de studii superioare de lungă durată au dreptul să se înscrie la studii universitare de doctorat fără oligativitatea de a mai parcurge ciclul II de studii universitare de master.

Completarea fișei online de înscriere

click AICI

 

📌 ÎNCĂRCAREA DOCUMENTELOR

📌 CONFIRMAREA LOCULUI