Accesarea platfomei de admitere a universităţii ⇒ admission.umft.ro.

Informaţii privind admiterea
la Universitatea de Medicină şi Farmacie „Victor Babeş” din Timişoara,
Studii universitare de doctorat
Sesiunea Septembrie 2023

 

Universitatea de Medicină şi Farmacie ,,Victor Babeş” din Timişoara organizează concurs de admitere la studiile universitare de doctorat în domeniul fundamental Ştiinţe biologice şi biomedicale cu domeniul de ierarhizare: Medicină, Medicină Dentară şi Farmacie. Doctoratul constituie ciclul superior de studii universitare a cărui finalitate constă în dezvoltarea cunoaşterii prin cercetare ştiinţifică avansată. Doctoratul este un ciclu distinct de studii universitare care are două componente: un program de pregătire bazat pe studii universitare avansate şi un program de cercetare ştiinţifică.

Au dreptul să participe la concursul de admitere pentru studii universitare de doctorat absolvenţi ai studiilor universitare de master şi absolvenţii cu diplomă de licenţă sau echivalentă, eliberate până în anul absolvirii primei promoţii de licenţă organizată în conformitate cu prevederile Legii nr. 288/2004 privind organizarea studiilor universitare, cu modificările şi completările ulterioare (învăţământ de lungă durată).

Medicii rezidenţi au dreptul de a se înscrie în perioada rezidenţiatului într-un program de doctorat şi de a avea astfel simultan statutul de asistent de cercetare sau asistent universitar pe perioadă determinată, fiind retribuiţi pentru ambele activităţi, conform legii. Calitatea de asistent de cercetare sau asistent universitar se obţine prin concurs conform legislaţiei în vigoare.

Potrivit prevederilor Legii Educaţiei Naţionale nr. 1/2011, diploma de licenţă a absolvenţilor învăţământului superior de lungă durată din perioada anterioară aplicării celor trei cicluri tip Bologna este echivalentă cu diploma de studii universitare de master în specialiate. În consecinţă, titularii diplomelor de studii superioare de lungă durată au dreptul să se înscrie la studii universitare de doctorat fără oligativitatea de a mai parcurge ciclul II de studii universitare de master.

Rezultate finale

Rezultate după încheierea termenului de achitare a taxelor de școlarizare

Rezultate provizorii

INSTRUCȚIUNI PENTRU CANDIDAȚI ÎN PERIOADA DE ÎNSCRIERE
LA CONCURSUL DE ADMITERE LA STUDII UNIVERSITARE DE
DOCTORAT,
SESIUNEA SEPTEMBRIE 2023

Accesarea platfomei de admitere a universităţii ⇒ admission.umft.ro.

I. Perioada de înscriere este cuprinsă între 11.09.2023, orele 8.00, și 19.09.2023, orele 14.00.

Înscrierea candidatului este urmată de confirmarea înscrierii, respectiv de validarea dosarului, în perioada 11.09.2023 – 19.09.2023.

După completarea fișei de înscriere, respectiv după validarea înscrierii la concurs, candidații vor primi câte un e-mail de confirmare și detalierea etapelor următoare.

II. Pentru completarea on-line a fișei de înscriere și încărcarea documentelor (dosarului de înscriere) se urmează pașii:

II.1 Accesarea platfomei de admitere a universităţii: admission.umft.ro.

II.2 Crearea CONTULUI DE CANDIDAT, prin introducerea datelor solicitate (nume, prenume, e-mail, parolă). Se va primi un e-mail de confirmare a înregistrării contului, care va fi accesat din adresa de e-mail utilizată.

II.3 Înscrierea propriu-zisă implică conectarea în CONTUL DE CANDIDAT, apoi selectarea din meniul din dreapta (unde este zona marcată cu inițialele numelui candidatului) a Ofertei educaționale – Studii universitare de doctorat (sesiunea septembrie 2023) – Alege – Înscriere, urmată de:

 1. Selectarea categoriei de candidat, domeniul, conducătorul de doctorat, acronimul și titlul proiectului pentru categoria Locuri bugetate (grant doctoral) și dacă este cazul, scutirea taxei de înscriere,(taxa de înscriere este în cuantum de 300 de lei).
 2. Completarea tuturor câmpurilor obligatorii din fișa de înscriere;
 3. În funcție de completarea și salvarea datelor în platformă, status-ul fișei de înscriere poate fi:
 • În curs de editare, cu menționarea pasului din fisa de înscriere;
 • Cerere trimisă – la finalizarea completării datelor, respectiv încărcării documentelor solicitate;
 • Cerere validată – după verificarea și validarea dosarului.

III. Incărcarea documentelor

 1. Toate documentele din dosarul de înscriere vor fi scanate (față-verso, unde este cazul) și salvate în format .pdf sau. jpeg. (salvarea se face, de preferat pe dispozitivul de pe care se completează fișa de înscriere on-line, pentru a putea fi încărcate în platforma de admitere, în momentul completării fișei de înscriere on-line). Dacă documentul conține mai multe pagini, spre exemplu Supliment la diplomă, paginile se scanează față/verso, într-un singur document.
 2. Plata taxei de înscriere se poate face fie prin virament bancar, fie direct cu cardul pe platforma de admitere.

!!! În cazul în care plata se efectuează înaintea înscrierii online, prin virament bancar, în contul Universității de Medicină și Farmacie “Victor Babeș” din Timișoara deschis la Trezoreria Timișoara, RO29TREZ62120F330800XXXX, cod fiscal: 4269215, dovada plății taxei de înscriere trebuie încărcată în platforma de admitere.

IV. DE REȚINUT:

 • Comunicarea între Universitatea noastră (UMFVBT) și candidații înscriși la concursul de admitere se desfășoară în scris, în format electronic, pe adresa de e-mail și/sau contul de candidat.
 • Candidații sunt rugați să acceseze periodic CONTUL DE CANDIDAT (vezi Meniu – Secțiunea Profilul meu) pentru: Informații privind: vizualizarea detaliilor profilului de candidat; vizualizarea fișei de înscriere/opis documente; vizualizarea statusului validării fișei de înscriere; vizualizarea plăților efectuate pe platforma de admitere, cu cardul; rezultatul obținut la concursul de admitere; confirmarea locului, în funcție de rezultatul obținut;
 • Transmiterea de mesaje către personalul universității implicat în organizarea și desfășurarea concursului de admitere, dacă este cazul;
 • Încărcare de documente, respectiv încărcarea dovezii plății taxei de școlarizare, unde este cazul.
 • Neîncărcarea documentelor solicitate în secțiunea formularului de înscriere on-line duce la imposibilitatea validării dosarului de înscriere.
 • Netransmiterea/nedepunerea pe platformă a documentelor solicitate şi nedepunerea documentelor originale în format fizic la termenele solicitate duce la pierderea locului dobândit prin concurs.

Candidații pot solicita suport tehnic pentru înscrierea on-line la concursul de admitere, fie pe e-mail, la adresa admitere@umft.ro, fie personal, la sediul Universității, P-ța Eftimie Murgu, nr. 2, Timișoara, camera 46 (parter), în perioada 11-19.09.2023, orele 08.00 – 14.00.