‼️Consiliul de Administrație al Universității de Medicină și Farmacie ”Victor Babeș” din Timișoara a hotărât prelungirea termenului de înscriere in anul I, pentru cetățenii din țări terțe, până în data de 22 ianuarie 2023, ora 13 (ora României).

Pentru înscrierea la concursul de admitere 2022, puteți accesa platforma online disponibilă aici (valabil atât pentru RDP, cât și pentru cetățenii din state terțe)

admitereonline.umft.ro

Puteți accesa contul dumneavoastră online la următorul link (valabil pentru NON-UE și RDP): 
 

‼️Candidații români de pretutindeni care au participat la concursul de admitere sesiunea iulie 2022 pot să-și confirme locul în a doua etapă de confirmări prevăzută în calendarul de admitere, respectiv în perioada 01-03 septembrie 2022, prin transmiterea Anexei 7 pe adresa de e-mail admission@umft.ro., în limita locurilor disponibile, conform documentului de mai jos și respectând prevederile metodologiei de admitere!!!

Numărul de locuri rămase neocupate – Cetățeni români de pretutindeni

Pe locurile alocate cetățenilor români de pretutindeni din Ungaria la programele de studii Medicină, respectiv Medicină Dentară, nu s-a înscris niciun candidat.
 

‼️ Consiliul de Administrație al Universității de Medicină și Farmacie ”Victor Babeș” din Timișoara a hotărât prelungirea termenului de depunere a dosarelor de înscriere in anul I, pentru cetățenii din țări terțe, până în data de 25 iulie 2022, ora 14 (ora României).

,,Ținând cont de dificultățile tehnice ivite în platforma de admitere, cetățenii români de pretutindeni se pot înscrie la concursul de admitere până astăzi, 15.07.2022, la ora 18, ora României!”

❗️❗️❗️ Având în vedere că până la data curentă Hotărârea Guvernului pentru o capacitate de școlarizare de 80 de locuri la programul de studii Medicină (în limba franceză) nu a fost publicată, concursul de admitere organizat de universitate la acest program de studii se va desfășura pentru capacitatea de școlarizare aprobată în prezent, respectiv pentru 40 locuri, după cum urmează: 20 locuri UE, 20 locuri non-UE!

Repartizarea cifrei de școlarizare

‼️  ,,Conform Hotărârii de Senat nr. 127/11263/25.05.2022  s-a aprobat modificarea distribuirii pe țări a cifrei de școlarizare alocată candidaților români de pretutindeni, an universitar 2022-2023, ciclul studii universitare de licență, conform documentului de mai jos, privind cifra de școlarizare.” 

Cifră școlarizare RDP

ADMITERE CETĂȚENI ROMÂNI DE PRETUTINDENI 2022
ADMITERE CETĂȚENI DIN ȚĂRI TERȚE 2022