Pentru crearea contului dumneavoastră online și pentru înscrierea pe platforma online la concursul de admitere 2024, vă rugăm să accesați link-ul de mai jos.

Candidații care s-au înscris pe platforma de admitere sau și-au creat conturi în anul 2023 vor folosi aceleași date de conectare pentru înscrierea pe platforma de admitere 2024. Aceasta înseamnă că nu este necesar să creeze un nou cont, ci vor folosi credențialele existente pentru a accesa platforma și a se înscrie pentru sesiunea de admitere din 2024.

https://admission.umft.ro/

ADMITERE CETĂȚENI ROMÂNI DE PRETUTINDENI 2024
ADMITERE CETĂȚENI RO, UE, SEE, CH 2024
ADMITERE CETĂȚENI DIN ȚĂRI TERȚE 2024
OFERTĂ EDUCAȚIONALĂ 2024

FACULTATEA DE MEDICINĂ

FACULTATEA DE MEDICINĂ
PROGRAMUL DE STUDII UNIVERSITARE DE LICENȚĂ
MEDICINĂ | (Admitere tip III)
DOMENIUL DE STUDII: SĂNĂTATE

Program de studii acreditat, cu predare în limba română
Forma de învățământ:  cu frecvență, durata studiilor de 6 ani, 360 de credite ECTS/SECT.

 • Concurs de admitere pentru candidații cetățeni români, UE, SEE, CH:

– Concursul de admitere constă într-o probă scrisă sub forma unui test grilă de verificare a cunoștințelor, care cuprinde 50 de întrebări din biologie dintr-un total de 500 de întrebări cu caracter orientativ (care, împreună cu bibliografia, sunt afișate pe site-ul universităţii), dar poate conține și întrebări la prima vedere. Nota test grilă = 3 (pentru prezență)+7x(punctaj grilă)/50.
– Media finala de admitere este media aritmetică dintre nota aferentă testului grilă și media la bacalaureat și nu poate fi mai mică de 5.00 (cinci).
Înscrierile se vor desfășura în perioada: 03 iunie – 19 iulie 2024.
Concursul de admitere se va desfășura în data de 25 iulie 2024ora 10 a.m. (ora României).
– Locuri disponibile: 5 locuri cu taxă;
Taxa de studiu: 8.000 Euro/an

 • Concurs de admitere pentru candidații cetățeni străini, care provin din state terţe (non-UE):

Concursul de admitere va consta în nota obținută la examenul de bacalaureat/echivalent sau a mediei anilor de studii în cazul țărilor care nu au examen de bacalaureat/echivalent, la care se adaugă punctajul acordat din oficiu.
Înscrierile se vor desfășura în perioada: 03 iunie – 24 iulie 2024.
Clasificarea candidaților: 29 iulie 2024
Locuri disponibile: 5 locuri cu taxă;
Taxa de studiu: 8.000 Euro/an

 • Concurs de admitere pentru candidații români de pretutindeni:

Concursul de admitere va consta în nota obținută la examenul de bacalaureat/echivalent sau a mediei anilor de studii în cazul țărilor care nu au examen de bacalaureat/echivalent, la care se adaugă punctajul acordat din oficiu.

– Media finală de admitere este minimum 5.00 (cinci).
Înscrierile se vor desfășura în perioada: 03 iunie – 16 iulie 2024.
Clasificarea candidaților: 18 iulie 2024

Oferta educațională: locuri de studii fără plata taxelor de școlarizare, dar cu bursă

Pentru mai multe informații vă rugăm să accesați site-ul universității: www.umft.ro, secțiunea Admitere Internațional 2024, respectiv www.umft.ro/en, secțiunea Admission 2024

FACULTATEA DE MEDICINĂ
PROGRAMUL DE STUDII UNIVERSITARE DE LICENȚĂ
MEDICINĂ (în limba engleză) | (Admitere tip III)
DOMENIUL DE STUDII: SĂNĂTATE

Program de studii acreditat, cu predare în limba engleză
Forma de învățământ:  cu frecvență, durata studiilor de 6 ani, 360 de credite ECTS/SECT.

 • Concurs de admitere pentru candidații cetățeni români, UE, SEE, CH:

– Concursul de admitere constă într-o probă scrisă sub forma unui test grilă de verificare a cunoștințelor, care cuprinde 50 de întrebări din biologie dintr-un total de 500 de întrebări cu caracter orientativ (care, împreună cu bibliografia, sunt afișate pe site-ul universităţii), dar poate conține și întrebări la prima vedere. Nota test grilă = 3 (pentru prezență)+7x(punctaj grilă)/50.
– Media finala de admitere este media aritmetică dintre nota aferentă testului grilă și media la bacalaureat și nu poate fi mai mică de 5.00 (cinci).
Înscrierile se vor desfășura în perioada: 03 iunie – 19 iulie 2024.
Concursul de admitere se va desfășura în data de 25 iulie 2024ora 10 a.m. (ora României).
– Locuri disponibile: 100 locuri cu taxă;
Taxa de studiu: 8.000 Euro/an

 • Concurs de admitere pentru candidații cetățeni străini, care provin din state terţe (non-UE):

Concursul de admitere va consta în nota obținută la examenul de bacalaureat/echivalent sau a mediei anilor de studii în cazul țărilor care nu au examen de bacalaureat/echivalent, la care se adaugă punctajul acordat din oficiu.

Înscrierile se vor desfășura în perioada: 03 iunie – 24 iulie 2024.
Clasificarea candidaților: 29 iulie 2024
Locuri disponibile: 60 locuri cu taxă;
Taxa de studiu: 8.000 Euro/an

Pentru mai multe informații vă rugăm să accesați site-ul universității: www.umft.ro, secțiunea Admitere Internațional 2024, respectiv www.umft.ro/en, secțiunea Admission 2024

FACULTATEA DE MEDICINĂ
PROGRAMUL DE STUDII UNIVERSITARE DE LICENȚĂ
MEDICINĂ (în limba franceză) | (Admitere tip III)
DOMENIUL DE STUDII: SĂNĂTATE

Program de studii acreditat, cu predare în limba franceză
Forma de învățământ:  cu frecvență, durata studiilor de 6 ani, 360 de credite ECTS/SECT.

 • Concurs de admitere pentru candidații cetățeni români, UE, SEE, CH:

– Concursul de admitere constă într-o probă scrisă sub forma unui test grilă de verificare a cunoștințelor, care cuprinde 50 de întrebări din biologie dintr-un total de 500 de întrebări cu caracter orientativ (care, împreună cu bibliografia, sunt afișate pe site-ul universităţii), dar poate conține și întrebări la prima vedere. Nota test grilă = 3 (pentru prezență)+7x(punctaj grilă)/50.
– Media finala de admitere este media aritmetică dintre nota aferentă testului grilă și media la bacalaureat și nu poate fi mai mică de 5.00 (cinci).
Înscrierile se vor desfășura în perioada: 03 iunie – 19 iulie 2024.
Concursul de admitere se va desfășura în data de 25 iulie 2024ora 10 a.m. (ora României).
– Locuri disponibile: 20 locuri cu taxă;
Taxa de studiu: 8.000 Euro/an

 • Concurs de admitere pentru candidații cetățeni străini, care provin din state terţe (non-UE):

Concursul de admitere va consta în nota obținută la examenul de bacalaureat/echivalent sau a mediei anilor de studii în cazul țărilor care nu au examen de bacalaureat/echivalent, la care se adaugă punctajul acordat din oficiu.
Înscrierile se vor desfășura în perioada: 03 iunie – 24 iulie 2024.
Clasificarea candidaților: 29 iulie 2024
Locuri disponibile: 40 locuri cu taxă;
Taxa de studiu: 8.000 Euro/an

Pentru mai multe informații vă rugăm să accesați site-ul universității: www.umft.ro, secțiunea Admitere Internațional 2024, respectiv www.umft.ro/fr, secțiunea Admission 2024

FACULTATEA DE MEDICINĂ DENTARĂ

FACULTATEA DE MEDICINĂ DENTARĂ
PROGRAMUL DE STUDII UNIVERSITARE DE LICENȚĂ
MEDICINĂ DENTARĂ (în limba română) | (Admitere tip III)
DOMENIUL DE STUDII: SĂNĂTATE

Program de studii acreditat, cu predare în limba română
Forma de învățământ:  cu frecvență, durata studiilor de 6 ani, 360 de credite ECTS/SECT.

 • Concurs de admitere pentru candidații cetățeni români, UE, SEE, CH:

– Concursul de admitere constă într-o probă scrisă sub forma unui test grilă de verificare a cunoștințelor, care cuprinde 50 de întrebări din biologie dintr-un total de 500 de întrebări cu caracter orientativ (care, împreună cu bibliografia, sunt afișate pe site-ul universităţii), dar poate conține și întrebări la prima vedere. Nota test grilă = 3 (pentru prezență)+7x(punctaj grilă)/50.
– Media finala de admitere este media aritmetică dintre nota aferentă testului grilă și media la bacalaureat și nu poate fi mai mică de 5.00 (cinci).
Înscrierile se vor desfășura în perioada: 03 iunie – 19 iulie 2024.
Concursul de admitere se va desfășura în data de 25 iulie 2024ora 10 a.m. (ora României).
– Locuri disponibile: 3 locuri cu taxă;
Taxa de studiu: 8.000 Euro/an

 • Concurs de admitere pentru candidații cetățeni străini, care provin din state terţe (non-UE):

Concursul de admitere va consta în nota obținută la examenul de bacalaureat/echivalent sau a mediei anilor de studii în cazul țărilor care nu au examen de bacalaureat/echivalent, la care se adaugă punctajul acordat din oficiu.
Înscrierile se vor desfășura în perioada: 03 iunie – 24 iulie 2024.
Clasificarea candidaților: 29 iulie 2024
Locuri disponibile: 3 locuri cu taxă;
Taxa de studiu: 8.000 Euro/an 

 • Concurs de admitere pentru candidații români de pretutindeni:

Concursul de admitere va consta în nota obținută la examenul de bacalaureat/echivalent sau a mediei anilor de studii în cazul țărilor care nu au examen de bacalaureat/echivalent, la care se adaugă punctajul acordat din oficiu.


– Media finală de admitere este minimum 5.00 (cinci).
Înscrierile se vor desfășura în perioada: 03 iunie – 16 iulie 2024.
Clasificarea candidaților: 18 iulie 2024

Oferta educațională: locuri de studii fără plata taxelor de școlarizare, dar cu bursă

Pentru mai multe informații vă rugăm să accesați site-ul universității: www.umft.ro, secțiunea Admitere Internațional 2024, respectiv www.umft.ro/en, secțiunea Admission 2024

FACULTATEA DE MEDICINĂ DENTARĂ
PROGRAMUL DE STUDII UNIVERSITARE DE LICENȚĂ
MEDICINĂ DENTARĂ (în limba engleză) | (Admitere tip III)
DOMENIUL DE STUDII: SĂNĂTATE

 Program de studii acreditat, cu predare în limba engleză
Forma de învățământ:  cu frecvență, durata studiilor de 6 ani, 360 de credite ECTS/SECT.

 • Concurs de admitere pentru candidații cetățeni români, UE, SEE, CH:

– Concursul de admitere constă într-o probă scrisă sub forma unui test grilă de verificare a cunoștințelor, care cuprinde 50 de întrebări din biologie dintr-un total de 500 de întrebări cu caracter orientativ (care, împreună cu bibliografia, sunt afișate pe site-ul universităţii), dar poate conține și întrebări la prima vedere. Nota test grilă = 3 (pentru prezență)+7x(punctaj grilă)/50.
– Media finala de admitere este media aritmetică dintre nota aferentă testului grilă și media la bacalaureat și nu poate fi mai mică de 5.00 (cinci).
Înscrierile se vor desfășura în perioada: 03 iunie – 19 iulie 2024.
Concursul de admitere se va desfășura în data de 25 iulie 2024ora 10 a.m. (ora României).
– Locuri disponibile: 40 locuri cu taxă;
Taxa de studiu: 8.000 Euro/an

 • Concurs de admitere pentru candidații cetățeni străini, care provin din state terţe (non-UE):

Concursul de admitere va consta în nota obținută la examenul de bacalaureat/echivalent sau a mediei anilor de studii în cazul țărilor care nu au examen de bacalaureat/echivalent, la care se adaugă punctajul acordat din oficiu.
Înscrierile se vor desfășura în perioada: 03 iunie – 24 iulie 2024.
Clasificarea candidaților: 29 iulie 2024
Locuri disponibile: 35 locuri cu taxă;
Taxa de studiu: 8.000 Euro/an

Pentru mai multe informații vă rugăm să accesați site-ul universității: www.umft.ro, secțiunea Admitere Internațional 2024, respectiv www.umft.ro/en, secțiunea Admission 2024

FACULTATEA DE MEDICINĂ DENTARĂ
PROGRAMUL DE STUDII UNIVERSITARE DE LICENȚĂ
TEHNICĂ DENTARĂ (în limba română) | (Admitere tip III)
DOMENIUL DE STUDII: SĂNĂTATE

Program de studii acreditat, cu predare în limba română
Forma de învățământ:  cu frecvență, durata studiilor de 3 ani, 180 de credite ECTS/SECT. 

 • Concurs de admitere pentru candidații cetățeni români, UE, SEE, CH:

– Concursul de admitere constă într-o probă scrisă sub forma unui test grilă de verificare a cunoștințelor, care cuprinde 50 de întrebări din biologie dintr-un total de 200 de întrebări cu caracter orientativ (care, împreună cu bibliografia, sunt afișate pe site-ul universităţii), dar poate conține și întrebări la prima vedere. Nota test grilă = 3 (pentru prezență)+7x(punctaj grilă)/50.
– Media finala de admitere este media aritmetică dintre nota aferentă testului grilă și media la bacalaureat și nu poate fi mai mică de 5.00 (cinci).
Înscrierile se vor desfășura în perioada: 03 iunie – 19 iulie 2024.
Concursul de admitere se va desfășura în data de 25 iulie 2024ora 10 a.m. (ora României).
– Locuri disponibile: 5 locuri cu taxă;
Taxa de studiu: 4.500 Euro/an

 • Concurs de admitere pentru candidații cetățeni străini, care provin din state terţe (non-UE):

Concursul de admitere va consta în nota obținută la examenul de bacalaureat/echivalent sau a mediei anilor de studii în cazul țărilor care nu au examen de bacalaureat/echivalent, la care se adaugă punctajul acordat din oficiu.
Înscrierile se vor desfășura în perioada: 03 iunie – 24 iulie 2024.
Clasificarea candidaților: 29 iulie 2024
Locuri disponibile: 5 locuri cu taxă;
Taxa de studiu: 4.500 Euro/an

Pentru mai multe informații vă rugăm să accesați site-ul universității: www.umft.ro, secțiunea Admitere Internațional 2024, respectiv www.umft.ro/en, secțiunea Admission 2024

FACULTATEA DE MEDICINĂ DENTARĂ
PROGRAMUL DE STUDII UNIVERSITARE DE LICENȚĂ
ASISTENȚĂ DE PROFILAXIE STOMATOLOGICĂ (în limba română) | (Admitere tip III)
DOMENIUL DE STUDII: SĂNĂTATE

Program de studii acreditat, cu predare în limba română
Forma de învățământ:  cu frecvență, durata studiilor de 3 ani, 180 de credite ECTS/SECT. 

 • Concurs de admitere pentru candidații cetățeni români, UE, SEE, CH:

– Concursul de admitere constă într-o probă scrisă sub forma unui test grilă de verificare a cunoștințelor, care cuprinde 50 de întrebări din biologie dintr-un total de 200 de întrebări cu caracter orientativ (care, împreună cu bibliografia, sunt afișate pe site-ul universităţii), dar poate conține și întrebări la prima vedere. Nota test grilă = 3 (pentru prezență)+7x(punctaj grilă)/50.
– Media finala de admitere este media aritmetică dintre nota aferentă testului grilă și media la bacalaureat și nu poate fi mai mică de 5.00 (cinci).
Înscrierile se vor desfășura în perioada: 03 iunie – 19 iulie 2024.
Concursul de admitere se va desfășura în data de 25 iulie 2024ora 10 a.m. (ora României).
– Locuri disponibile: 3 locuri cu taxă;
Taxa de studiu: 4.500 Euro/an

 • Concurs de admitere pentru candidații cetățeni străini, care provin din state terţe (non-UE):

Concursul de admitere va consta în nota obținută la examenul de bacalaureat/echivalent sau a mediei anilor de studii în cazul țărilor care nu au examen de bacalaureat/echivalent, la care se adaugă punctajul acordat din oficiu.
Înscrierile se vor desfășura în perioada: 03 iunie – 24 iulie 2024.
Clasificarea candidaților: 29 iulie 2024
Locuri disponibile: 2 locuri cu taxă;
Taxa de studiu: 4.500 Euro/an

Pentru mai multe informații vă rugăm să accesați site-ul universității: www.umft.ro, secțiunea Admitere Internațional 2024, respectiv www.umft.ro/en, secțiunea Admission 2024

FACULTATEA DE FARMACIE

FACULTATEA DE FARMACIE
PROGRAMUL DE STUDII UNIVERSITARE DE LICENȚĂ
FARMACIE (în limba română) | (Admitere tip III)
DOMENIUL DE STUDII: SĂNĂTATE 

Program de studii acreditat, cu predare în limba română
Forma de învățământ:  cu frecvență, durata studiilor de 5 ani, 300 de credite ECTS/SECT.

 • Concurs de admitere pentru candidații cetățeni străini, care provin din state terţe (non-UE):

Concursul de admitere va consta în nota obținută la examenul de bacalaureat/echivalent sau a mediei anilor de studii în cazul țărilor care nu au examen de bacalaureat/echivalent, la care se adaugă punctajul acordat din oficiu.
Înscrierile se vor desfășura în perioada: 03 iunie – 24 iulie 2024.
Clasificarea candidaților: 29 iulie 2024Locuri disponibile: 10 locuri cu taxă;
Taxa de studiu: 8.000 Euro/an 

 • Concurs de admitere pentru candidații români de pretutindeni:

Concursul de admitere va consta în nota obținută la examenul de bacalaureat/echivalent sau a mediei anilor de studii în cazul țărilor care nu au examen de bacalaureat/echivalent, la care se adaugă punctajul acordat din oficiu.

-Media finală de admitere este minimum 5.00 (cinci).
Înscrierile se vor desfășura în perioada: 03 iunie – 16 iulie 2024.
Clasificarea candidaților: 18 iulie 2024
Oferta educațională: locuri de studii fără plata taxelor de școlarizare, dar cu bursă

Pentru mai multe informații vă rugăm să accesați site-ul universității: www.umft.ro, secțiunea Admitere Internațional 2024, respectiv www.umft.ro/en, secțiunea Admission 2024

FACULTATEA DE FARMACIE
PROGRAMUL DE STUDII UNIVERSITARE DE LICENȚĂ
FARMACIE (în limba engleză) | (Admitere tip III)
DOMENIUL DE STUDII: SĂNĂTATE

Program de studii acreditat, cu predare în limba engleză
Forma de învățământ:  cu frecvență, durata studiilor de 5 ani, 300 de credite ECTS/SECT.

 • Concurs de admitere pentru candidații cetățeni români, UE, SEE, CH:

– Concursul de admitere constă într-o probă scrisă sub forma unui test grilă de verificare a cunoștințelor, care cuprinde 50 de întrebări din biologie dintr-un total de 200 de întrebări cu caracter orientativ (care, împreună cu bibliografia, sunt afișate pe site-ul universităţii), dar poate conține și întrebări la prima vedere. Nota test grilă = 3 (pentru prezență)+7x(punctaj grilă)/50.
– Media finala de admitere este media aritmetică dintre nota aferentă testului grilă și media la bacalaureat și nu poate fi mai mică de 5.00 (cinci).
Înscrierile se vor desfășura în perioada: 03 iunie – 19 iulie 2024.
Concursul de admitere se va desfășura în data de 25 iulie 2024ora 10 a.m. (ora României).
– Locuri disponibile: 10 locuri cu taxă;
Taxa de studiu: 8.000 Euro/an

 • Concurs de admitere pentru candidații cetățeni străini, care provin din state terţe (non-UE):

Concursul de admitere va consta în nota obținută la examenul de bacalaureat/echivalent sau a mediei anilor de studii în cazul țărilor care nu au examen de bacalaureat/echivalent, la care se adaugă punctajul acordat din oficiu.
Înscrierile se vor desfășura în perioada: 03 iunie – 24 iulie 2024.
Clasificarea candidaților: 29 iulie 2024
Locuri disponibile: 50 locuri cu taxă;
Taxa de studiu: 8.000 Euro/an

Pentru mai multe informații vă rugăm să accesați site-ul universității: www.umft.ro, secțiunea Admitere Internațional 2024, respectiv www.umft.ro/en, secțiunea Admission 2024

FACULTATEA DE FARMACIE
PROGRAMUL DE STUDII UNIVERSITARE DE LICENȚĂ
FARMACIE (în limba franceză) | (Admitere tip III)
DOMENIUL DE STUDII: SĂNĂTATE

Program de studii acreditat, cu predare în limba franceză
Forma de învățământ:  cu frecvență, durata studiilor de 5 ani, 300 de credite ECTS/SECT.

 • Concurs de admitere pentru candidații cetățeni străini, care provin din state terţe (non-UE):

Concursul de admitere va consta în nota obținută la examenul de bacalaureat/echivalent sau a mediei anilor de studii în cazul țărilor care nu au examen de bacalaureat/echivalent, la care se adaugă punctajul acordat din oficiu.
Înscrierile se vor desfășura în perioada: 03 iunie – 24 iulie 2024.
Clasificarea candidaților: 29 iulie 2024
Locuri disponibile: 60 locuri cu taxă;
Taxa de studiu: 8.000 Euro/an

Pentru mai multe informații vă rugăm să accesați site-ul universității: www.umft.ro, secțiunea Admitere Internațional 2024, respectiv www.umft.ro/en, secțiunea Admission 2024