ANUNȚ ÎNSCRIERE

Pentru studii universitare de master dosarele cu actele necesare pentru înscriere se vor depune în perioada 13.09.2021 – 17.09.2021  în sala de curs Farmacie I – (cladirea veche a Facultății de Farmacie – parter) între orele 9 – 14.

Dosarul de înscriere sa conțină actele în ordinea în care sunt trecute în opis!

Pe dosar vă rugăm să scrieți citeț:

 • numele/ prenumele din certificatul de naștere cu diacritice
 • numărul fișei de înscriere,
 • programul de studii la care doriți să vă înscrieți
 • numărul de telefon

Vă rugăm să aveti fișa de înscriere, declarația și opis-ul pe care le-ați primit pe e-mail listate și semnate!!!!!

 

                       ANUNȚ SUSȚINERE EXAMEN DE ADMITERE

Susținerea examenului de admitere, 21 Septembrie 2021

Program de studii

Ora

Locul Desfăşurării

Managementul serviciilor sociale si de sanatate

11.00

Sediul disciplinei de Sanatate publica si management sanitar.

Cladirea Medicina 2, etajul 2, Splaiul Tudor Vladimirescu  nr. 14, zona Maria

Aplicatii moderne ale medicine de laborator in personalizarea actului medical

10.00

Sediul catedrei de Biochimie (etaj 1, lângă bibliotecă) Universitatea de Medicină și Farmacie “Victor Babeș” din Timișoara (clădirea principală

Management educational sanitar

13.00

Căminul 1-2 (sala cantinei) Universitatea de Medicină și Farmacie “Victor Babeș” din Timișoara 

Responsabilitatea juridica a personalului medical

12.00

Căminul 1-2 (sala cantinei) Universitatea de Medicină și Farmacie “Victor Babeș” din Timișoara

Preventia si Recuperarea in Afectiunile Cardiopulmonare

10.30

Sala Iagnov Universitatea de Medicină și Farmacie “Victor Babeș” din Timișoara (clădirea principală, parter)

Recuperarea afecțiunilor neurologice

12.00

Sala Iagnov Universitatea de Medicină și Farmacie “Victor Babeș” din Timișoara (clădirea principală, parter)

Nutritie Clinica si Comunitara

10.00

Amfiteatrul A, Spitalul Clinic Județean de Urgență Timișoara

Formularea si Evaluarea Produsului Dermato-Cosmetic

10.30

Amfiteatrul  parter,  Facultatea  de Farmacie  (clădirea  nouă) Universitatea de Medicină și Farmacie “Victor Babeș” din Timișoara

Admiterea la studii universitare de masterat, Domeniul Medicină şi Farmacie se organizează în sesiunea Septembrie 2021, după următorul calendar:

 • în perioada 13.09.2021- 17.09.2021 – completarea on-line a fişei de înscriere şi depunerea dosarului de înscriere de către candidaţi, verificarea conţinutului dosarului şi validarea înscrierii de către personalul Universităţii;
 • 21.09.2021 – concurs de admitere
 • în data de 21.09.2021 – publicarea rezultatelor provizorii ale concursului de admitere, la avizierul Universităţii şi pe pagina de web proprie, www.umft.ro sau admitere-masterat.umft.ro
 • în data de 22.09.2021 – depunerea contestaţiilor şi rezolvarea acestora;
 • În 22.09.2021 – publicarea rezultatelor finale ale concursului de admitere, la avizierul Universităţii şi pe pagina de web proprie, www.umft.ro sau admitere-masterat.umft.ro
 • 23-24.09.2021 – confirmarea locului obţinut prin depunerea chitanţei care atestă plata taxei de confirmare (taxa de confirmare se plăteşte la casieria Universităţii de Medicină şi Farmacie „Victor Babeş” din Timişoara) şi depunerea de către candidaţii admişi la buget şi cetăţenilor Uniunii Europene, Spaţiului Economic European şi Confederaţiei Elveţiene a diplomelor/adeverinţelor în original la secretariat  şi semnarea contractelor de studii.

 

METODOLOGIA DE ORGANIZARE ŞI DESFĂŞURARE A CONCURSULUI DE ADMITERE LA CICLUL DE STUDII UNIVERSITARE DE MASTERAT SEPTEMBRIE 2021

Procedura de înscriere a candidaţilor la concursul de admitere

 1. În perioada 13 septembrie- 17 septembrie 2021, candidaţii vor completa on-line fişa de înscriere la concurs, la adresa admitere-masterat.umft.ro, dar fără a depăşi termenul limită stabilit pentru înscriere, exprimându-și consimțământul privind prelucrarea datelor cu caracter personal, în acest scop.
 2.  Înscrierea candidaţilor la concursul de admitere, respectiv depunerea de către candidaţi la ghişeul de înscriere a dosarului cu actele necesare, verificarea conţinutului dosarului şi validarea înscrierii de către personalul Universităţii, se va desfăşura în perioada 13 septembrie – 17 septembrie 2021, între orele 09:00 – 14:00, la Secretariatul Studii universitare de Master (P-ța Eftimie Murgu nr. 2). Tel: 0256 295157, e-mail: masterat@umft.ro
 3. Înscrierea candidatului la concursul de admitere se face personal, pe baza cărţii de identitate/paşaportului, sau prin reprezentant, pe bază de procură notarială.
 4. După completarea fişei de înscriere, respectiv după efectuarea şi validarea înscrierii la concurs, candidaţii vor primi câte un e-mail de confirmare şi detalierea etapelor următoare, conform prezentului Regulament.
 5. Rapoarte referitoare la situația numărului de candidați înscriși vor fi generate zilnic și vor putea fi vizualizate de toți cei interesați, pe site-ul universității.
 6. Pentru candidații cu diploma de licență obținută în străinătate, Prorectoratul Relații Internaționale va aviza, în prealabil, cu mențiunea „Actele permit înscrierea”.