Accesarea platfomei de admitere a universităţii ⇒ admission.umft.ro

CONFIRMAREA LOCULUI 

 1. În perioada 28-29.09.2023 între orele 9.00 – 14.00 – prima etapă de confirmare.

Candidații declarați admiși pe locurile bugetate/cu taxă au obligația confirmării locului, sub sancțiunea pierderii locului obținut prin concurs, în caz de neîndeplinire a acestei obligații, astfel:
– achitarea taxei de confirmare și încărcarea dovezii plății pe platforma de admitere, semnarea contractului de studii în contul de candidat;
– depunerea, la secretariat, a chitanței care atestă plata taxei de confirmare și a contractelor de studii, respectiv a diplomelor de studii/adeverințelor, în original, de către candidații admiși la buget. 

În data de 29 septembrie 2023 – afișarea rezultatelor după prima etapă de confirmări.

 1. În data de 29 septembrie 2023, între orele 15.00 – 23.59 a doua etapă de confirmare.

Locurile rămase libere după confirmarea locului se distribuie următorilor candidați, în ordinea mediilor de admitere, automat, prin aplicația informatică de admitere, fapt care se comunică pe e-mail-ul candidatului și în contul acestuia.
Candidații cu media peste 6 (șase), declarați inițial ,,respinși” (în așteptare), care au glisat automat, prin aplicația informatică de admitere, în ordinea mediilor de admitere obținute, au obligația confirmării locului, sub sancțiunea pierderii locului obținut prin concurs, în caz de neîndeplinire a acestei obligații, prin:
– achitarea taxei de confirmare și încărcarea dovezii plății pe platforma de admitere, semnarea contractului de studii în contul de candidat.

            În data de 2 octombrie 2023  afișarea rezultatelor după a doua etapă de confirmări.

📌 Atenție! Taxa pentru înscrierea la concursul de admitere este de 200 de lei pentru fiecare opțiune! Neplata taxei de înscriere pentru fiecare opțiune aleasă duce la nevalidarea fișei de înscriere! În cazul în care au fost alese mai multe opțiuni și s-a plătit taxa de înscriere pentru o singură opțiune, candidatul, fie va achita diferența de taxă de înscriere, fie își va șterge fișa de înscriere și va relua completarea acesteia!

Perioada de înscriere este cuprinsă între 18.09.2023 – 22.09.2023, orele 9.00 – 14.00.

Înscrierea candidatului este urmată de confirmarea înscrierii, respectiv de validarea dosarului, în perioada 18.09.2023 – 22.09.2023

Pentru validarea efectivă a înscrierii dvs., trebuie să vă prezentați cu dosarul de înscriere, în format fizic, pentru certiticarea conformității cu originalele, în perioada 18 – 22 septembrie 2023, orele 9.00 – 14.00, la Secretariatul Studii Universitare de Masterat al UMF „Victor Babeș”, din Timișoara: P-ta Eftimie Murgu nr. 2, Timisoara, conform Regulamentului de admitere.

Avem rugămintea ca pe dosarul de înscriere sa treceti numele/prenumele din certificatul de naștere si programul de studii la care doriți să vă înscrieți

După completarea fișei de înscriere, respectiv după validarea înscrierii la concurs, candidații vor primi câte un e-mail de confirmare și detalierea etapelor următoare.

 1. Pentru completarea on-line a fișei de înscriere și încărcarea documentelor (dosarului de înscriere) se urmează pașii:

II.1 Accesarea platfomei de admitere a universităţii: admission.umft.ro

II.2 Crearea CONTULUI DE CANDIDAT, prin introducerea datelor solicitate (nume, prenume, e-mail, parolă). Se va primi un e-mail de confirmare a înregistrării contului, care va fi accesat din adresa de e-mail utilizată.

II.3 Înscrierea propriu-zisă implică conectarea în CONTUL DE CANDIDAT, apoi selectarea din meniul din stanga (unde este zona marcată cu inițialele numelui candidatului) a Ofertei educationale – Studii universitarede master, urmată de:

a) Selectarea categoriei de candidat, și a programului/programelor de studii universitare de master și, daca este cazul, scutirea taxei de înscriere pentru o singura opțiune (taxa de înscriere este în cuantum de 200 de lei/program de studii; categoriile de candidați scutiți de la plata taxei de înscriere sunt prevăzute de art. II.10.2 din Regulamentul de admitere – studii universitare de master).

Atenție: Se pot alege maximum 2 programe de studii universitare de master.

 b) Completarea tuturor câmpurilor obligatorii din fișa de înscriere;

 c) În funcție de completarea și salvarea datelor în platformă, status-ul fisei de înscriere poate fi:

 • În curs de editare, cu menționarea pasului din fisa de înscriere;
 • Cerere trimisă – la finalizarea completării datelor, respectiv încărcării documentelor solicitate;
 • Cerere validată – după verificarea și validarea dosarului.

III. Incărcarea documentelor

 • Toate documentele din dosarul de înscriere vor fi scanate (față-verso, unde este cazul) și salvate în format .pdf sau. jpeg. (salvarea se face, de preferat pe dispozitivul de pe care se completează fișa de înscriere on-line, pentru a putea fi încărcate în platforma de admitere, în momentul completării fișei de înscriere on-line). Daca documentul contine mai multe pagini, spre exemplu Foaia matricolă, paginile se scanează față/verso, intr-un singur document.
 • Plata taxei de înscriere se poate face fie prin virament bancar, fie direct cu cardul pe platforma de admitere.

!!! În cazul în care plata se efectuează înaintea înscrierii online, prin virament bancar, în contul Universității deschis la Trezoreria Timișoara, RO29TREZ62120F330800XXXX, cod fiscal: 4269215, dovada plății taxei de înscriere trebuie încărcată în platforma de admitere.

IV. DE REȚINUT:

 • Comunicarea între Universitatea noastră (UMFVBT) și candidații înscriși la concursul de admitere se desfășoară în scris, în format electronic, pe adresa de e-mail și/sau contul de candidat.
 • Candidații sunt rugați să acceseze periodic CONTUL DE CANDIDAT (vezi Meniu – Secțiunea Profilul meu) pentru:
 • Informații privind: vizualizarea detaliilor profilului de candidat; vizualizarea fișei de înscriere/opis documente; vizualizarea statusului validării fișei de înscriere; vizualizarea plăților efectuate pe platforma de admitere, cu cardul; rezultatul obținut la concursul de admitere; confirmarea locului, în funcție de rezultatul obținut;
 • Transmiterea de mesaje către personalul universității implicat în organizarea și desfășurarea concursului de admitere, dacă este cazul;
 • Încărcare de documente, respectiv încărcarea dovezii plății taxei de școlarizare, unde este cazul.
 • Neîncărcarea documentelor solicitate în secțiunea formularului de înscriere on-line duce la imposibilitatea validării dosarului de înscriere.
 • Netransmiterea/nedepunerea pe platformă a documentelor solicitate şi nedepunerea documentelor originale în format fizic la termenele solicitate duce la pierderea locului dobândit prin concurs.
 • În situația în care se dorește modificarea opțiunilor, candidații sunt rugați să țină cont de următoarele:
  • În cazul în care se dorește modificarea opțiunilor, candidatul va proceda la ștergerea fișei de înscriere și completarea unei noi fișe de înscriere; dacă modificarea opțiunii intervine după validarea fișei de înscriere, candidatul va transmite o solicitare, pe e-mail, către secretariatul facultății în vederea devalidării fișei de înscriere. După aprobarea solicitării de către comisia de admitere, candidatul va proceda la ștergerea fișei de înscriere și completarea unei noi fișe de înscriere.
  • După încheierea perioadei de înscriere, opţiunile, ordinea acestora, precum şi alte informaţii din fişa de înscriere nu pot fi modificate.
 • Candidații pot solicita suport tehnic pentru înscrierea on-line la concursul de admitere, fie pe e-mail, la adresa de e-mail: pentru Facultatea de Medicină: masterat@umft.ro; pentru Facultatea de Farmaciefarmacie@umft.ro fie personal, la sediul Universității, P-ța Eftimie Murgu, nr. 2, Timișoara, în perioada 18.09.2023 – 22.09.2023, orele 9.00 – 14.00

!!!ATENȚIE!!! EXEMPLE plată taxă de înscriere

PRIMUL ecran din fișa de înscriere este cel mai importantÎn funcție de ceea ce veți alege aici, depinde înscrierea și validarea dosarului dumneavoastră.

 • Așadar, dacă optați pentru două (2) programe de studii(ex. Balneofiziokinetoterapie și Nutriție și dietetică), la pasul 4, unde trebuie să încărcați documentele, va trebui să faceți dovada plății a 400 de lei (2 programe x 200 de lei/program de studii).
 • Dacă optați pentru un singur program de studiiveți achita 200 de lei.

În cazul în care doriți, și vă încadrați pentru una din categoriile care pot opta pentru scutirea de plată a taxei de înscriere, trebuie să știți că această scutire se aplică doar pentru un singur program de studii.

Deci:

 • Dacă optați pentru două programe de studii și aveți și scutire de taxă, veți achita doar 200 de lei.
 • Dacă optați pentru un program de studii și aveți și scutire de taxă, veți încărca doar documentele pentru scutirea de taxă, fără a mai achita taxă.

EXTREM DE IMPORTANT!

– NU bifați mai multe programe dacă nu doriți să le achitați, deoarece, în lipsa documentelor integral depuse, dosarul dumneavoastră nu va fi validat.

– Pentru modificarea opțiunilor, va trebui să vă ștergeți fișa de înscriere și să reluați procesul de înscriere. Vineri, 22.09.2023, ora 14:00se va finaliza etapa de înscriere. Deci, după această datăNU MAI PUTEȚI RELUA PROCESUL DE ÎNSCRIERE!

Oferta educațională

Domeniul Medicină
 

Domeniul Farmacie


*Conform HOTĂRÂRII nr. 356 din 20 aprilie 2023, privind aprobarea domeniilor și programelor de studii universitare de master acreditate și a numărului maxim de studenți ce pot fi școlarizați în anul universitar 2023-2024

 1. Denumirea programului de studii universitare de master – NUTRIŢIE CLINICĂ ŞI COMUNITARĂ a fost modificată în STUDII APROFUNDATE DE NUTRIȚIE CLINICĂ ȘI COMUNITARĂ
 2. Denumirea programului de studii universitare de master  – RECUPERAREA AFECȚIUNILOR NEUROLOGICE a fost modificată în TEHNICI DE RECUPERARE ÎN AFECȚIUNI NEUROLOGICE