Interesul candidaților pentru locurile scoase la concurs la sesiunea de admitere din luna iulie a fost crescut. S-au desfășurat trei tipuri de admiteri: admiterea de tip unu (scurtă durată), admiterea de tip doi (la medicină, medicină dentară), și admiterea pentru studenții străini. Candidații au obținut medii foarte mari, existând chiar și medii de 10 și peste 9,80. Creșterea mediilor, în comparație cu anii precedenți, subliniază o pregătire mai bună a candidaților, inspirând încredere în viitor.

La Facultatea de Medicină au fost înscriși 978 candidați la examenul de admitere, iar la Facultatea de Medicină Dentară s-au înscris 256 candidați. Pentru Facultatea de Medicină au fost 336 locuri la buget și 95 de locuri cu taxă, iar la Facultatea de Medicină Dentară au fost 52 de locuri bugetate și 60 de locuri cu taxă. În urma înscrierilor, la Facultatea de Medicină au fost aproximativ 3 candidați pe un loc, iar la Facultatea de Medicină Dentară aproximativ 2,5 candidați/loc, în contextul în care ultima medie de admitere la Facultatea de Medicină pentru un loc bugetat a fost 8.52, iar la Facultatea de Medicină Dentară 7.46. Este de menționat și un aflux crescut de studenți străini, cu peste 2000 de studenți înscriși din diverse țări, inclusiv din Uniunea Europeană și din țări îndepărtate ca Iran, Etiopia sau Nigeria.

Universitatea noastră urmărește să ofere studenților o formare care să îi ajute să înțeleagă mediul în care vor activa ca profesioniști, cultivând în același timp responsabilitatea, integrarea socială și capacitatea de a comunica în societate. De asemenea, instituția investește în dezvoltarea infrastructurii.

La Ghiroda a început construcția unui campus universitar care va cuprinde o clădire cu muzeu antropologic, expoziții, amfiteatre mari, spații de învățământ și o bază sportivă considerabilă.