Disciplina de Parazitologie a UMF Victor Babeș, organizează “Al VIII-lea seminar științific multidisciplinar”

Miercuri, 11 decembrie 2019, orele 17:00 

Diagnosticul molecular al toxoplasmozei la debutul infecției primare simptomatice: o alternativă simplă la examinările serologice

Speaker: Drd. Angela Dragomir

Seminarul științific se adresează cadrelor didactice, doctoranzilor, medicilor rezidenți și studenților la medicină.

La seminariile științifice organizate la sediul Disciplinei de Parazitologie din Piața Eftimie Murgu nr. 1, etaj I, sunt prezentate studii recente publicate în reviste de specialitate ISI. Pe lângă caracterul informativ al acestor întâlniri dorim să realizăm, cu prilejul fiecărui seminar, discuții, dezbateri pe marginea subiectului abordat.

 

Șef Disciplină,

Prof. Univ. Dr. Tudor Rareș Olariu