Având în vedere H.C.A NR. 21/22340/06.10.2022 prin care s-a aprobat Calendarul General privind organizarea și desfășurarea procesului electoral pentru alegerea reprezentanților salariaților, vă comunicăm că în intervalul 24.10.2022-27.10.2022 se vor desfășura alegerile, perioada de depunere a candidaturilor fiind  11.10.2022 -14.10.2022 la Registratura Universității.

În perioada 24.10.2022-27.10.2022, Procesul electoral se desfășoară la sediul fiecărui departament al facultăților și la sediul fiecărei structuri organizatorice administrative (direcție, departament, serviciu, birou) și este gestionat de conducătorul structurii respective (director de departament/direcție, șef serviciu, șef birou). 

CALENDAR

privind organizarea  și desfășurarea procesului electoral pentru alegerea reprezentanților salariaților în vederea negocierii și încheierii contractului colectiv de muncă la nivelul Universității de Medicină și Farmacie „Victor Babeș” din Timișoara

Data/ Perioada

Etapele desfășurării procesului electoral

10.10.2022

– Afișarea la sediu și publicarea pe pagina de internet a universității a informațiilor referitoare la procesul electoral pentru alegerea reprezentanților salariaților în vederea negocierii și încheierii contractului colectiv de muncă la nivelul Universității de Medicină și Farmacie „Victor Babeș” din Timișoara

11.10.2022 -14.10.2022

– Depunerea candidaturilor

17.10.2022

Afișarea la sediu și publicarea pe pagina de internet a universității a listei candidaților

18.10.2022 – 21.10.2022

– Pregătirea listelor de vot, a buletinelor de vot și urnelor de votare

– Transmiterea listelor de vot, buletinelor de vot și a urnelor sigilate tuturor conducătorilor structurilor organizatorice

24.10.2022-27.10.2022

– Desfășurarea alegerilor pentru alegerea reprezentanților salariaților în vederea negocierii și încheierii contractului colectiv de muncă la nivelul Universității de Medicină și Farmacie „Victor Babeș” din Timișoara

28.10.2022

– Predarea către Comisia electorală a listelor de vot, buletinelor de vot neutilizate și a urnelor sigilate cu voturile exprimate

– Numărarea voturilor și consemnarea rezultatul votului în procesul verbal

31.10.2022

– Afișarea la sediu și publicarea pe pagina de internet a universității a rezultatul votului

01.11.2022                             ora 7,30-  ora  15,00

– Depunerea contestațiilor privind rezultatul votului

02.11.2022 ora 15,00

– Soluționarea contestațiilor privind rezultatul votului

03.11.2022

– Afișarea la sediu și publicarea pe pagina de internet a universității a rezultatul votului după soluționarea contestațiilor

Comisia electorală,

Președinte:     Cons.jur. Cristian-Ioan Hinț

Membri:         Gabriela-Cristina Ursan

                        Ioan-Gheorghe Cîmpean

Având în vedere H.C.A nr.17/16.100/19.07.2022 prin care s-a aprobat Calendarul General privind organizarea și desfășurarea procesului electoral pentru alegerea reprezentanților salariaților, vă comunicăm că în intervalul 04.10.2022-14.10.2022 se vor desfășura alegerile, perioada de depunere a candidaturilor fiind  22.07.2022 -16.09.2022 la Registratura Universității.

În perioada 04.10.2022-14.10.2022, Procesul electoral se desfășoară la sediul fiecărui departament al facultăților și la sediul fiecărei structuri organizatorice administrative (direcție, departament, serviciu, birou) și este gestionat de conducătorul structurii respective (director de departament/direcție, șef serviciu, șef birou). 

CALENDAR 

privind organizarea  și desfășurarea procesului electoral pentru alegerea reprezentanților salariaților în vederea negocierii și încheierii contractului colectiv de muncă la nivelul Universității de Medicină și Farmacie „Victor Babeș” din Timișoara

Data/ Perioada

Etapele desfășurării procesului electoral

21.07.2022

– Afișarea la sediu și publicarea pe pagina de internet a universității a informațiilor referitoare la procesul electoral pentru alegerea reprezentanților salariaților în vederea negocierii și încheierii contractului colectiv de muncă la nivelul Universității de Medicină și Farmacie „Victor Babeș” din Timișoara

22.07.2022 -16.09.2022

– Depunerea candidaturilor

19.09.2022

Afișarea la sediu și publicarea pe pagina de internet a universității a listei candidaților

20.09.2022 – 30.09.2022

– Pregătirea listelor de vot, a buletinelor de vot și urnelor de votare

– Transmiterea listelor de vot, buletinelor de vot și a urnelor sigilate tuturor conducătorilor structurilor organizatorice

04.10.2022-14.10.2022

– Desfășurarea alegerilor pentru alegerea reprezentanților salariaților în vederea negocierii și încheierii contractului colectiv de muncă la nivelul Universității de Medicină și Farmacie „Victor Babeș” din Timișoara

17.10.2022-19.10.2022

– Predarea către Comisia electorală a listelor de vot, buletinelor de vot neutilizate și a urnelor sigilate cu voturile exprimate

– Numărarea voturilor și consemnarea rezultatul votului în procesul verbal

20.10.2022

– Afișarea la sediu și publicarea pe pagina de internet a universității a rezultatul votului

21.10.2022                             ora 7,30-  ora  15,00

– Depunerea contestațiilor privind rezultatul votului

24.10.2022 ora 15,00

– Soluționarea contestațiilor privind rezultatul votului

25.10.2022

– Afișarea la sediu și publicarea pe pagina de internet a universității a rezultatul votului după soluționarea contestațiilor

Comisia electorală,

Președinte:     Cons.jur. Cristian-Ioan Hinț
Membri:           Gabriela-Cristina Ursan
                           Ioan-Gheorghe Cîmpean

Având în vedere faptul că nu au fost depuse candidaturi pentru alegerea reprezentanților salariaților, procesul electroral se va relua.

Având în vedere H.C.A nr.12/12130/07.06.2022 prin care s-a aprobat Calendarul General privind organizarea și desfășurarea procesului electoral pentru alegerea reprezentanților salariaților, vă comunicăm că în data de 27.06.2022 se vor desfășura alegerile, perioada de depunere a candidaturilor fiind  10.06.2022 -17.06.2022 la Registratura Universității.

În data de 27.06.2022, Procesul electoral se desfășoară la sediul fiecărui departament al facultăților și la sediul fiecărei structuri organizatorice administrative (direcție, departament, serviciu, birou) și este gestionat de conducătorul structurii respective (director de departament/direcție, șef serviciu, șef birou). 

CALENDAR 

privind organizarea  și desfășurarea procesului electoral pentru alegerea reprezentanților salariaților în vederea negocierii și încheierii contractului colectiv de muncă la nivelul Universității de Medicină și Farmacie „Victor Babeș” din Timișoara

Data/ Perioada

Etapele desfășurării procesului electoral

09.06.2022

– Afișarea la sediu și publicarea pe pagina de internet a universității a informațiilor referitoare la procesul electoral pentru alegerea reprezentanților salariaților în vederea negocierii și încheierii contractului colectiv de muncă la nivelul Universității de Medicină și Farmacie „Victor Babeș” din Timișoara

10.06.2022 -17.06.2022

– Depunerea candidaturilor

20.06.2022

Afișarea la sediu și publicarea pe pagina de internet a universității a listei candidaților

21.06.2022 – 24.06.2022

– Pregătirea listelor de vot, a buletinelor de vot și urnelor de votare

– Transmiterea listelor de vot, buletinelor de vot și a urnelor sigilate tuturor conducătorilor structurilor organizatorice

27.06.2022

– Desfășurarea alegerilor pentru alegerea reprezentanților salariaților în vederea negocierii și încheierii contractului colectiv de muncă la nivelul Universității de Medicină și Farmacie „Victor Babeș” din Timișoara

28.06.2022

– Predarea către Comisia electorală a listelor de vot, buletinelor de vot neutilizate și a urnelor sigilate cu voturile exprimate

– Numărarea voturilor și consemnarea rezultatul votului în procesul verbal

29.06.2022

– Afișarea la sediu și publicarea pe pagina de internet a universității a rezultatul votului

30.06.2022

– Depunerea contestațiilor privind rezultatul votului

01.07.2022

– Soluționarea contestațiilor privind rezultatul votului

– Afișarea la sediu și publicarea pe pagina de internet a universității a rezultatul votului după soluționarea contestațiilor

Comisia electorală,

Președinte:     Cons.jur. Cristian-Ioan Hinț
Membri:           Gabriela-Cristina Ursan
                          Ioan-Gheorghe Cîmpean

Având în vedere faptul că nu au fost depuse candidaturi pentru alegerea reprezentanților salariaților, procesul electroral se va relua.

Având în vedere H.C.A nr.11/11160/24.05.2022 prin care s-a aprobat Calendarul General privind organizarea și desfășurarea procesului electoral pentru alegerea reprezentanților salariaților, vă comunicăm că în data de 14.06.2022 se vor desfășura alegerile, perioada de depunere a candidaturilor fiind  26.05.2022 -02.06.2022 la Registratura Universității.

În data de 14.06.2022, Procesul electoral se desfășoară la sediul fiecărui departament al facultăților și la sediul fiecărei structuri organizatorice administrative (direcție, departament, serviciu, birou) și este gestionat de conducătorul structurii respective (director de departament/direcție, șef serviciu, șef birou).  

CALENDAR 

privind organizarea  și desfășurarea procesului electoral pentru alegerea reprezentanților salariaților în vederea negocierii și încheierii contractului colectiv de muncă la nivelul Universității de Medicină și Farmacie „Victor Babeș” din Timișoara

 

Data/ Perioada

Etapele desfășurării procesului electoral

25.05.2022

– Afișarea la sediu și publicarea pe pagina de internet a universității a informațiilor referitoare la procesul electoral pentru alegerea reprezentanților salariaților în vederea negocierii și încheierii contractului colectiv de muncă la nivelul Universității de Medicină și Farmacie „Victor Babeș” din Timișoara

26.05.2022 -02.06.2022

– Depunerea candidaturilor

03.06.2022

Afișarea la sediu și publicarea pe pagina de internet a universității a listei candidaților

06.06.2022 – 10.06.2022

– Pregătirea listelor de vot, a buletinelor de vot și urnelor de votare

– Transmiterea listelor de vot, buletinelor de vot și a urnelor sigilate tuturor conducătorilor structurilor organizatorice

14.06.2022

– Desfășurarea alegerilor pentru alegerea reprezentanților salariaților în vederea negocierii și încheierii contractului colectiv de muncă la nivelul Universității de Medicină și Farmacie „Victor Babeș” din Timișoara

15.06.2022

– Predarea către Comisia electorală a listelor de vot, buletinelor de vot neutilizate și a urnelor sigilate cu voturile exprimate

– Numărarea voturilor și consemnarea rezultatul votului în procesul verbal

– Afișarea la sediu și publicarea pe pagina de internet a universității a rezultatul votului

16.06.2022

– Depunerea contestațiilor privind rezultatul votului

17.06.2022

– Soluționarea contestațiilor privind rezultatul votului

– Afișarea la sediu și publicarea pe pagina de internet a universității a rezultatul votului după soluționarea contestațiilor

Comisia electorală,

Președinte:     Cons.jur. Cristian-Ioan Hinț
Membri:           Gabriela-Cristina Ursan
                          Ioan-Gheorghe Cîmpean