ANUL I

STUDII DOCTORALE AVANSATE

DISCIPLINE OBLIGATORII:

 1. Metodologia cercetarii ştiintifice 5 credite
 2. Etica cercetării ştiinţifice 5 credite
 3. Biostatistică 4 credite
 4. Documentarea, redactarea şi publicarea articolelor ştiinţifice 5 credite
 5. Proiectarea şi managementul granturilor 4 credite
 6. Etică şi integritate academică 4 credite

DISCIPLINE OPŢIONALE (minim una la alegere, 3 credite):

 1. Modele experimentale în cercetarea translaţională
 2. Comunicarea, prezentarea orală şi posterul
 3. Tehnici moderne în cercetarea medicală farmaceutică
 4. Bioinformatica şi genomica aplicată în cercetarea medicală
 5. Medicina bazată pe dovezi

Toate cursurile sunt susţinute de cadre didactice, conducători de doctorat sau abilitaţi în domeniu (sau care îndeplinesc criterii de abilitare) conferenţiari sau profesori din cadrul IOSUD – UMF “Victor Babeş” din Timişoara cu contract pe perioadă nedeterminată, conform deciziei CSUD-CSD.

Toate cursurile se adresează studenţilor- doctoranzi şi sunt susţinute de cadre didactice din domeniile Medicină, Farmacie, Medicină Dentară, Interferența acestor studii complexe asigură un parcurs complet în etapele pregătirii avansate, din cadrul studiilor universitare de doctorat.

Pentru anul universitar 2020-2021 se acordă 30 de credite pentru proiectul de cercetare ştiintifică avansată, care se întocmește conform documentelor aferente și a unei structuri prestabilite. Susținerea proiectului de cercetare se face în fața comisiei de îndrumare, la nivelul școlilor doctorale, fiind compusă din trei cadre didactice și se notează conform metodologiei de notare.

La finele programului de pregatire avansată doctorandul obție 60 de credite obligatorii.

📑 Structura proiectului de cercetare ştiinţifică avansată

📑 Comisii pentru evaluarea proiectului de cercetare

ANUL II-IV

PROGRAMUL DE CERCETARE ŞTIINŢIFICĂ

Pregatirea cuprinde susținerea a minim 3 referate de cercetare pe parcursul acestei etape.

În fiecare an, studentul doctorand trebuie să prezinte dovezi ale activitătii de cercetare desfășurate și o monitorizare din partea conducătorului de doctorat.

Pe parcursul fiecarui an studentul doctorand va prezenta date referitoare la activitatea din cadrul pregătirii şi derulării activităţii de cercetare.

Se recomandă ca ultimul an să fie dedicat redactării tezei de doctorat.

Întreruperea activităţii de doctorat (maximum 2 ani) se poate face în timpul alocat celor 4 ani de studii doctorale, doar în urma aprobarii în cadrul CSUD și după caz CSD, printr-o solicitare formulată de către studentul doctorand.

Programul de studii universitare de doctorat se poate întrerupe în următoarele situații: motive medicale, efectuarea concediului pentru sarcină și lăuzie sau a concediului pentru creșterea și îngrijirea copilului. Pentru fiecare întrerupere Senatul UMFVBT emite o rezoluţie finală la cererea de întrerupere a studentului doctorand. Dacă studentul – doctorand este la forma cu frecvenţă, cu bursă, acesta nu va mai beneficia de bursă în această perioadă, iar în cazul în care studentul – doctorand este la forma cu taxă, acesta va urma reglementările în vigoare din cadrul IOSUD legate de perioada de întrerupere. Prelungirea activităţii de doctorat (maximum 2 ani) se poate solicita după trecerea celor 4 ani de studii doctorale conform reglementărilor în vigoare. Pentru fiecare prelungire Senatul UMFVBT emite o rezoluţie finală la cererea de prelungire a conducătorului de doctorat pentru studentul doctorand coordonat.

Director CSUD,
Prof. Univ. Dr. habil. Cristina Adriana Dehelean