În conformitate cu prevederile art. 34 alin (1) din O.U.G. nr. 133/2021 privind gestionarea financiară a fondurilor europene pentru perioada de programare 2021-2027, si art. 46 din HG 829/2022 – Norme metodologice de aplicare a Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 133/2021 Universitatea de Medicină şi Farmacie “Victor Babes” din Timisoara anunță organizarea unei proceduri de selecție partener privat în vederea elaborării, depunerii şi implementării unui proiect în cadrul PEO 2021-2027, Prioritatea P07 „Creșterea calității ofertei de educație și formare profesională pentru asigurarea echității sistemului și o mai bună adaptare la dinamică pieței muncii și la provocările inovării și progresului tehnologic”, Obiectivul specific ESO4.5. „Îmbunătățirea calității, a caracterului incluziv, a eficacității și a relevanței sistemelor de educație și formare pentru piață muncii, inclusiv prin validarea învățării non-formale și informale, pentru a sprijini dobândirea de competențe-cheie, inclusiv de competențe de antreprenoriat și digitale, precum și prin promovarea introducerii sistemelor de formare duală și a sistemelor de ucenicie (FSE+)”.

📌  Anunț de intenţie selecție partener privat pentru proiect finanțat prin Programul Educație si Ocupare (PEO) 2021 – 2027

📌 Rezultate preliminare ale procedurii de selecție partener privat pentru propunerea de proiect cu titlul: „Cariere de succes în medicină “Dr. VEST”

📌 Anunț final ale procedurii de selecție partener privat pentru propunerea de proiect cu titlul: „Cariere de succes în medicină “Dr. VEST”

Anexe