UMF „VICTOR BABEȘ” TIMIȘOARA titular al proiectului ”Construire corpuri de clădire Universitatea de Medicină și Farmacie ”VICTOR BABEȘ” Timișoara, Comuna Ghiroda, județul Timiș” anunță publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către APM Timiș, în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul Construire corpuri de clădire Universitatea de Medicină și Farmacie „VICTOR BABEȘ” Timișoara, Comuna Ghiroda, județul Timiș propus a fi amplasat în intravilan extins Comuna Ghiroda, sat Ghiroda, CF nr. 409322, nr. to . 409322, județul Timiș.

Proiectul deciziei de încadrare și motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul autorității ompetente pentru protecția mediului APM Timiș din municipiul Timișoara, B-dul Liviu Rebreanu nr. 18-18A, n zilele de luni – joi Între orele 8.00 — 16.30, vineri între orele 8.00 — 14.00, precum și la următoarea adresă de internet http://apmtm.anpm.ro — Secțiunea Acorduri de mediu.

Publicul interesat poate înainta comentari /observații la proiectul deciziei de încadrare în termen de 10 zile de la data publicării anunțului pe pagina de internet a autorității competente pentru protecția mediului.