Masterat

 Aplicatii moderne ale medicinei de laborator în personalizarea actului medical

 Admitere 12.09.2018

1. Perioada de înscriere on line

    27 August – 11 Septembrie 2018

   Depunerea dosarelor la Secretariatul Departamentului de Studii   Masterale

   3 – 11 Septembrie 2018

2. Locul:    Universitatea de Medicină și Farmacie “Victor Babeș”, Piața Eftimie Murgu, nr. 2A, Timișoara Secretariat Departament de Studii Masterale

3. Informații program masteral:

    a. Număr locuri:

  • Locuri bugetate – 7
  • Locuri cu taxă – 43

b. Taxa de studiu: 4000 RON/an

c. Taxa de înscriere: 150 RON

d. Taxa de confirmare a locului: 100 RON

e. Numărul total de credite: 120 (30/semestru)

f. Forma de învățământ: zi (dupa amiaza, cu flexibilitate in functie de program)

g. Durata programului: 2 ani (4 semestre x 30 credite/semestru)

h. Adresabilitate: Absolvenți cu diplomă de licență în următoarele specializări: Medicină, Laborator clinic, Asistentă medicală generală, Balneo-Fiziokinetoterapie și recuperare, Nutritie și dietetică, Radiologie și imagistică medicală, Moașe și alți specialiști cu diplomă de licență care lucrează în laboratorul clinic (biochimiști, chimiști, biologi, citologi, geneticieni etc).

Creditare organizatii profesionale: OBBCSSR crediteaza masterul cu

150 credite EMC (adresa nr.710/29.06.2018).

i. Oportunități:

Prin introducerea acestui program de masterat se urmărește formarea de specialiști competenți și competitivi în domeniul Laboratorului clinic și in activitatea de cercetare, ușor de integrat pe piața muncii, reprezentată de spitale și policlinici de stat și particulare, laboratoare private, instituții de învățământ și cercetare.

Diploma de master obtinuta reprezinta confirmarea obligatorie a specializarii in domeniul Laborator clinic si implicit posibilitatea promovarii profesionale.

La realizarea acestui program de studiu masteral participă cadre didactice universitare, provenind de la 7 departamente, masteratul propus fiind un program de studiu multidisciplinar. Programul dispune de o bază materială proprie, adaptată desfășurării în bune condiții a procesului didactic și a efectuării activităților practice, precum și de cadre didactice înalt specializate în acest domeniu.

4. Admitere:

Se dau 2 probe in data de 12.09.2018

a)   Probă scrisă de verificare a cunoștințelor generale in domeniu

b)   Probă practică de verificare a cunoștințelor – abilități elementare pentru lucrul în laboratorul clinic.

Media de admitere se calculează ca medie aritmetică a notelor obtinute la probele de mai sus .

Bibliografie:

Anghel Andrei, et al., Lucrări practice de chimie și biochimie medicală, Editura Victor Babeș, Timisoara 2016, ISBN  978-606-786-015-3 (disponibila la biblioteca si librăria UMF).

5. Contact:

 Web: www.umft.ro secțiunea Studii Masterale

E-mail: masterat@umft.ro

Tel: 0256/295157

Notă:

Absolventii programelor de studii de licenta cu durata de 5 sau 6 ani, care au studiat pe un loc finantat de la bugetul de stat, pot fi admisi la programul de master doar pe un loc cu taxa, conform legislatiei in vigoare.