Stimati colegi,

Ne face o deosebită plăcere să vă adresăm invitația de a participa în perioada 25 – 27 octombrie 2012 la

Conferința transfrontalieră HURO & Workshop-ul de Cercetare Translațională
„Bolile cronice – de la patogeneză la terapie”

care se va desfășura la Timișoara în cadrul parteneriatului dintre Universitatea de Medicină și Farmacie „Victor Babeș” Timișoara și Facultatea de Medicină a Universității din Szeged.

Manifestare științifică încheie proiectul „Implementarea unui proiect regional de cercetare medicală translatională adresat bolilor cu impact crescut în populație”, acronim HURO-TRANSMED, cod HURO/0901/137/2.2.2 finanțat din Fondul European de Dezvoltare Regională în cadrul Programului de Cooperare Transfrontalieră  România – Ungaria 2007-2013, axa prioritară 2, domeniul major de intervenție 2.2, acțiunea 2.2.2 Realizarea de proiecte comune de cercetare.

Programul științific va cuprinde sesiuni de conferințe plenare (20 + 5 minute) și sesiuni de comunicări orale (10 + 5 minute) și/sau postere.

Prezența Dumneavoastră și a colaboratorilor ne onorează.

Din partea organizatorilor,
Prof. Dr. Danina Muntean
Conf. Dr. Ovidiu Fira-Ml
ădinescu