ÎN ATENȚIA STUDENȚILOR DIN ANUL I, ÎNMATRICULAȚI LA STUDII UNIVERSITARE DE LICENȚĂ,

Având în vedere adresa MEN nr. 9463 și 9860/03.10.2017, studenții care au obținut locurile 1, 2 sau 3 la olimpiadele naționale/internaționale în domeniul științe pe perioada studiilor liceale și doresc să aplice pentru o bursă finanțată prin Programul de granturi pentru cercetare-dezvoltare și inovare „Grantul pentru tineri cercetători REGELE CAROL I”, sunt rugați să se prezinte la Secretariatul General al Universității până luni, 09.10.2017, ora 14.00.
Studenții se vor prezenta cu dovada obținerii distincției menționate mai sus, respectiv o cerere înregistrată la registratura universității prin care solicită acordarea grantului Regele Carol I.
De asemenea, vă rugăm să consultați toate informațiile privind obținerea acestui grant – a se vedea documentul atasat din sectiunea Documente utile.

Secretar șef universitate,
Jr. Larisa Liliana Geamănu