ANUNȚ

Studenţii pot contesta, în scris, hotărârea Comisiei de burse pe facultate, în termen de 2 zile lucrătoare de la afişarea listei de bursieri (până marți 29.11.2022, ora 1200).

Contestaţiile se rezolvă de către Comisia de burse a Universităţii în termen de maxim 5 zile lucrătoare de la depunerea acestora la Registratura Universităţii (format fizic sau pe mail: registratura@umft.ro).

Decizia Comisiei de burse este definitivă şi va fi comunicată, în scris, individual, prin Registratura Universităţii.

ANUNȚ

Studenţii care solicită bursă de ajutor social, burse speciale sau burse pentru stimularea performanței academice vor depune dosarele la secretariatul studii universitare de master, în perioada:

04.11.2022– 17.11.2022.