ANUNȚ – ACORDAREA BURSELOR 2023

 

Termenul stabilit pentru depunerea dosarelor de burse, la secretariatele facultăților: 16.11.2023-24.11.2023.

Cuantumul burselor acordate studenților este următorul:

Bursa specială

1000 lei

Bursa de performanță

1000 lei

Bursa de merit             

950 lei

Bursa socială    

900 lei

Bursa pentru ajutor social ocazională

900 lei

 

Studenţii pot beneficia de orice tip de bursă pentru un singur program de studii universitare de licenţă, pentru un singur program de studii universitare de masterat. În situația in care un student a beneficiat de orice tip de bursă în cadrul unui alt program de studii poate beneficia de orice tip de bursă pentru o perioadă care să nu depășească durata legală a programului de studii la care este înmatriculat. Verificarea exactităţii situaţiei studentului se face pe baza decarației pe proprie răspundere a studentului și/sau adeverinței eliberate de instituția de învățământ superior care a acordat bursa, dacă este cazul.

Detaliile referitoare la codul IBAN vor fi comunicate, după aprobarea dosarelor pentru acordarea burselor, prin transmiterea codului IBAN personal și a cărții de identitate la adresa de email: burse@umft.ro. 

Din fondul de burse de la bugetul statului, Universitatea de Medicină şi Farmacie „Victor Babes” din Timişoara (UMFVBT) acordă, în condițiile legii, studenţilor cu frecventă, următoarele categorii de burse:

  I. Burse speciale
 II. Burse pentru rezultate academice
     II.1. Burse de excelenţă olimpică I/internaţională;
     II.2. Burse de performanță
     II.3. Burse de merit
III. Bursele pentru sprijin social
     III.1 Burse sociale
     III.2 Burse pentru ajutor social ocazional

Pentru atribuirea burselor sociale, limita maximă a venitului lunar net mediu per membru de familie nu trebuie să depășească salariul de bază minim net pe economie, 1898 lei (conform informației comunicate de Direcția Financiar-Contabilitate a Universității).

Universitatea acordă burse din venituri proprii extrabugetare, în conformitate cu prevederile Regulamentului de acordare a burselor în UMFVBT.

Pentru informații complete click AICI.

Documente utile