Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013

Axa prioritară: Educatia si formarea profesională în sprijinul cresterii economice si dezvoltării societătii bazate pe cunoastere
Domeniul major de intervenție 1.5: Programe doctorale si post-doctorale în sprijinul cercetării
Titlul proiectului: „Burse doctorale pentru doctoranzi competitivi in Aria Europeana a Cercetarii”
Numărul de identificare al contractului: POSDRU/88/1.5/S/63117