• 12.10.2020 informarea conducătorilor de doctorat asupra calendarului de alegeri, publicarea pe site ul UMFVBT

  • 13.10.2020 până la ora 15.00 depunerea candidaturilor la Registratura UMFVBT (CV și declarație pe proprie răspundere de îndeplinire a standardelor minimale de abilitare în domeniu, dintre conducătorii de doctorat). Validarea candidaturilor la nivelul CSUD.  ora 16.00 publicarea rezultatului
  • 14.10.2020 Depunerea contestațiilor (ora 12.00, Registratura UMFVBT) și soluționarea eventualelor contestații (ora 15.00). Publicarea pe site ul UMFVBT a rezultatului, ora 16.00
  • 15.10.2020 votare (ora 9.00-15.00) la secretariatul CSUD din cadrul UMFVBT, clădirea principală, parter (cu respectarea normelor)
  • 16.10.2020 afișarea rezultatului pe site-ul UMFVBT (până la ora 12.00)
  • 19.10.2020 organizarea turului doi (dacă este cazul). Orele 9.00-15.00 la secretariatul CSUD din cadrul UMFVBT, clădirea principală, parter
  • 20.10.2020 afișarea rezultatului până la ora 12.00