În atenția cadrelor didactice,

Având în vedere adresa Ministerului Educației Naționale, înregistrată la Universitatea de Medicină și Farmacie „Victor Babeș” din Timișoara cu nr. 4042/29.03.2017, vă comunicăm următoarele precizări suplimentare aduse de Ministerul Educației Naționale referitor la platforma informatică brainmap.ro, de aplicare a candidaților pentru calitatea de expert/membru al CNATDCU.

  • perioada de aplicare pe platformă este din 17.03.2017 până în 31.03.2017, orele 24.00;
  • toate cadrele didactice și cercetătorii care îndeplinesc standardele minimale de promovare pentru funcția didactică de profesor universitar/cercetător științific I sunt eleigibili pentru a aplica pe platforma brainmap.ro, în vederea selectării ca viitori membri ai CNATDCU;
  • toate persoanele selectate, de către comisia de selecție, ca viitori membri ai CNATDCU vor fi afișate pe pagina web a Ministerului Educației Naționale, iar Senatul Universității își va da avizul înainte de emiterea ordinului de ministru privind confirmarea acestora ca membri ai Consiliului, respectiv ai comisiilor de specialitate;
  • cadrele didactice și cercetătorii care au aplicat anterior pe această platformă informatică, dar nu au fost selectați ca mambri ai CNATDCU, nu mai trebuie să aplice încă o dată, fiind deja înregistrați în baza de date și urmând a fi supuși procesului de selecție.

Anexăm procedura și principiile de selecție a experților/membrilor CNATDCU (Anexa nr. 1), precum și procedura de aplicare pe platforma brainmap.ro (Anexa nr. 2).