În atenția cadrelor didactice

Ministerul Educației Naționale a lansat un apel de candidaturi în vederea ocupării celor 17 poziții de membru ale CNSPIS. Înscrierea pentru candidatura ce vizează ocuparea unei poziții de membru în CNSPIS se face in intervalul 14.02.2018 (ora 08:00) – 28.02.2018 (ora 08:00), pe platforma https://www.brainmap.ro prin completarea formularului  on-line disponibil. Formularul trebuie printat, semnat si încărcat in platforma împreuna cu CV-ul actualizat. CV-ul se încarcă in pagina de Personal Information.

Ulterior, în perioada 1 martie – 4 martie 2018, Comitetul de selecție va evalua candidaturile depuse și va anunța public rezultatele. Selecția candidaților se va realiza în baza criteriilor minimale prevăzute în metodologia aprobată prin Ordinul ministrului nr. 5802 din 23.11.2016 (a se vedea documentul anexat în Secțiunea Documente utile).

Lista nominală a celor 17 candidaturi selectate va fi publicată pe site www.edu.ro  și va fi supusă consultării publice timp de 5 zile, în perioada 3-8 martie, conform reglementărilor legale în vigoare. În acest interval orice persoană fizică sau juridică poate transmite opinii argumentate în raport cu nominalizările Comitetului de selecție pe adresa de e-mail: dgis@edu.gov.ro.

Numirea membrilor CNSPIS, după soluționarea contestațiilor și analizarea tuturor opiniilor argumentate sau a eventualelor propuneri de completare, se face prin ordin al ministrului educației naționale.  

 

Cu deosebită considerație,

 Rector,
Prof. univ. dr. Marius Raica