Competiţie cercetare post doctorală 2020-2022
 

Nr. crt.

Director proiect

Titlu proiect

Nr. contract

Valoare proiect lei

1

Arjoca Stelian

Development and experimental validation of 3D bioprinting software for building model tissues for cancer research

1POSTDOC/1310/31.01.2020

238.340,00

2

Aburel Oana

Modulation Of Mithochondrial Function By Methyelene Blue In Human Carviovascular Adipose Tissue

2POSTDOC/1387/03.02.2020

238.340,00

3

Danciu Corina

Populi gemmae- a double gain for the pharmaceutical field: therapeutic potential and bio-source for green synthesis of silver nanoparticles

3POSTDOC/1238/30.01.2020

238.340,00

4

Comșa Șerban

The Mesenchymal Stem Cells And The Biomimetic Microfluidic Tumor Microenvironment: A Cornerstone In The Investigation Of Breast Cancer Vasculogenesis

4POSTDOC/1318/31.01.2020

238.340,00

5

Chiriță-Emandi Adela

Role of Genome sequencing in diagnostics of primary immunodeficiencies and rare cancers

5POSTDOC/1311/31.01.2020

238.340,00

6

Sturza Adrian

Monoamine Oxidase And Metabolic Memory – Repositioning Of Mao Inhibitors As Potential Vasculoprotective Agents In Diabetes

6POSTDOC/1871/12.02.2020

238.240,00

 
Informare
 
Ca urmare a întârzierilor generate de procesul de evaluare de tip peer-review cu experţi exclusiv din străinătate, calendarul competitiilor interne de granturi UMFVBT se modifica dupa cum urmeaza:    
 
Evaluarea ştiinţifică a propunerilor de proiect până la24.01.2020
Comunicarea rezultatelor finale27.01.2020
Semnarea contractelor de finanţare27.01.2020 – 31.01.2020
Începerea perioadei de desfăşurare a proiectelor03.02.2020

 

Documente utile

Rezultate competiţie granturi interne UMFVBT 2019 – Cercetători Postdoc

Anunţ evaluare

Evaluarea eligibilităţii Competiţie cercetare post-doctorala 2019-2020

Calendarul de desfăşurare al competiţiei

Declaraţie proprie răspundere 

Model Citari Scholar

Model H Index Clarivate

Proiecte de cercetare postdoctorală_EN