Numele centrului: Centrul de cercetare lingvistică aplicată și studii culturale comparate/ acronim C-CLASC

Director centru: Conf. Dr. Diana Boc – Sînmărghițan

Data înființării/ recunoașterii: 05.03.2021

Direcții/ oportunități de cercetare:

Promovând strategiile UMFT referitoare la  integrarea universității în spaţiul naţional, european şi internațional prin acordarea obiectivelor de cercetare și comunicare științifică și culturală, precum și crearea cadrelor de referință necesare motivării și maximizării resurselor individuale și ale comunității academice, centrul se dezvoltă pe linia a următoarelor direcții strategice de acțiune:

  • Inițierea și dezvoltarea programelor de educație și formare profesională în arii specifice lingvistice și ale studiilor culturale,
  • dezvoltarea cercetării și consultanței pe teme antropologice, filologice, integrative și de interes la nivel național și internațional, asociind resurse și potențial de cercetare  în cadrul unor proiecte pluri/ inter-disciplinare,
  • diseminarea cunoașterii/apropierea de cunoașterea medicale/ă prin mijloace de expresie artistică,
  • stimularea și promovarea creației studenților mediciniști.

Calendarul evenimentelor științifice, academice și editoariale pentru anul 2021 este anexat acestui preambul.

Lista membrilor:

Lista membrilor titulari:

Nr.

Nume, prenume cadru didactic/de cercetare titular

Grad didactic / de cercetare

1.

Boc-Sinmarghitan Diana

Conf. Univ. dr

2.

Dumescu-Pop Patricia Dorli

S.L. dr.

3.

Kohn Daniela

S.L. dr.

4.

Luca Gabriela Mariana

Conf. Univ. dr

5.

Olaru-Posiar Simona

S.L. dr.

6.

Silindean Daniela

Conf. Univ. dr

 

Lista membrilor asociați:

Nr.

Nume, prenume

 

Student, masterand, doctorand, postdoc, personal didactic auxiliar și nedidactic

1.

Cioc George Bogdan

Student, anul VI

2.

Covaciu Carina

Studenta, anul VI

 

Lista colaboratorilor interni:

Nr.

Grad didactic/cercetare

Nume, prenume

Afiliere UMFVBT

(disciplina, departamentul)

1.

Conf. Univ. Dr. Amaricai Elena-Constanta

Dep. XVI

2.

Sef l. dr. Anghel Teodora

Dep. Stiinte comportamentale, Psihologie

 

Lista colaboratorilor externi:

Nr.

Grad didactic/cercetare

Nume, prenume

 

Afiliere (departamentul,

instituția/universitatea, orașul, țara)

1.

Profesor, Director and Principal Researcher, Slobodan Dan Paich

Artship, Foundation, San Francisco

2.

Lecturer Frederic Duhart

Profesor associated with the Intercultural University of the State of Puebla (UIEP, Huehuetta, Mexico) and the Sigmund Freud University (Paris, France)

3.

Enseignant-chercheur Jerom Thomas

Universite Paul Valery Montpellier, France

4.

Dr. Charlotte Barnes

Visiting Lecturer, Newman University and University of Worcester, editor Dear Reader

5.

Translator/interpreter – Carmen Tarniceru

freelancer

6.

Bookshop department manager, Daria Luca

St. Richard’s Hospice, Worcester, UK