Numele centrului: CENTRUL PENTRU ANALIZA DATELOR MEDICAMENTELOR, CHEMINFORMATICĂ ȘI INTERNETUL LUCRURILOR MEDICALE/ acronim CDDA-CIMT

Director centru: Prof. univ. dr. Lucreția Udrescu

Data înființării/ recunoașterii: 29.05.2024

Direcții/ oportunități de cercetare:

Centrul de cercetare s-a format in jurul unei echipe care a abordat cercetarea in silico a medicamentului folosind metode de învățare automată prin procesarea masivelor de date. Echipa noastră utilizează instrumentele bioinformaticii și chemoinformaticii cu scopul:

  • identificării de noi proprietăți farmacologice pentru medicamente aprobate și generării de candidați pentru repoziționare 1, 2, 3, 4, 5
  • relevării de modele de interacțiuni medicamentoase 6, 7
  • evaluarea profilului ADMET 8

Alte rezultale notabile sunt reprezentate de fenotiparea pacienților folosind rețelele complexe 9, 10, 11, 12

Astfel, principalele noastre direcții de cercetare sunt:

  1. analiza interacțiunilor medicamentoase (medicament-medicament, medicament-target, medicament-boală) cu scopul descoperirii de candidați pentru repoziționare, elucidării de noi mecanisme de acțiune, optimizarea schemelor de tratament care implică polifarmacia și predicția de interacțiuni medicamentoase în funcție de un context clinic dat;
  2. validarea chemometrică și prin experimente in-vitro a candidaților pentru repoziționare;
  3. analiza semnalelor fiziologice din anumite patologii (de exemplu astm bronșic, depresie) folosind internetul lucrurilor medicale cu scopul de a preveni episoade de acutizare a bolii, de a prezice momentul optim de administrare al medicamentelor prin evitarea dozării greșite și de a îmbunătăți confortul vieții printr-un control adecvat al comunicării cu medicul și farmacistul folosind analiza seriilor temporale de date și aplicațiile mobile dedicate.
Lista membrilor:

Lista membrilor titulari:

Nr.

Nume, prenume cadru didactic/de cercetare titular

Grad didactic / de cercetare

1.

Lucreția Udrescu

Prof.univ.

2.

Angela Caunii

Conf.univ.

3.

Camelia Oprean

Ș.l. dr.

4.

Mirela Nicolov

Conf.univ.

5.

Claudia Watz

Ș.l. dr.

 

Lista membrilor asociați:

Nr.

Nume, prenume 

Student, masterand, doctorand, postdoc, personal didactic auxiliar și nedidactic

1.

Goldiș Diana

doctorand UMFVBT

2.

Hânda Daiana

doctorand UMFVBT

3.

Tuică Medana

doctorand UMFVBT

4.

Vasii Sabina

doctorand UMFVBT

5.

Jurj Daniela

doctorand UMFVBT

 

Lista colaboratorilor interni:

Nr.

Grad didactic/cercetare
Nume, prenume 

Afiliere UMFVBT(disciplina, departamentul)

1.

Ș.l. dr. Habil. Ștefan Mihăicuță

Dep XIII, Clinica universitară Pneumologie

2.

Ș.l. dr. Liana Suciu

Dep II, Catedra universitară Farmacologie-Farmacoterapie

3.

As.univ. dr. Aimee Chiș

Dep IV, Catedra universitară Biochimie

4.

Prof. univ. dr. Laura Sbârcea

Dep I, Catedra Universitară Analiza medicamentului, Chimia factorilor de mediu, igienă, nutriție

 

Lista colaboratorilor externi:

Nr.

Grad didactic/cercetare
Nume, prenume

Afiliere (departamentul, instituția/ universitatea, orașul, țara)

1.

Prof.univ.dr. Mihai Udrescu

Departamentul Calculatoare și Tehnologia Informaţiei, Universitatea Politehnica Timișoara

2.

Prof.univ.dr. Călin-Adrian Popa

Departamentul Calculatoare și Tehnologia Informaţiei, Universitatea Politehnica Timișoara

3.

Prof.univ.dr. Paul Bogdan

Ming Hsieh Department of Electrical and Computer Engineering University of Southern California, Los Angeles, SUA

4.

Prof.univ.dr. Alexandru Topîrceanu

Departamentul Calculatoare și Tehnologia Informaţiei, Universitatea Politehnica Timișoara

5.

Conf.univ.dr. Alexandru Iovanovici

Departamentul Calculatoare și Tehnologia Informaţiei, Universitatea Politehnica Timișoara

 6.

Conf.univ.dr. Renata-Maria Văruț

Departamentul 1, Universitatea de Medicină și Farmacie Craiova